Till sidans huvudinnehåll

Elevhälsa i gymnasieskolan

Gymnasieskolans elever har tillgång till elevhälsa. Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Gymnasieskolans elevhälsoarbete

En god hälsa är en viktig förutsättning för att eleverna ska klara gymnasieskolan. Elevhälsan arbetar tillsammans med den pedagogiska personalen för att skolans elever ska må bra och ha en bra arbetsmiljö. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Hälso- och sjukvård inom gymnasieskolans elevhälsa

I den hälso- och sjukvård som bedrivs i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan omfattas skolläkare, skolsköterskor, psykologer samt annan personal med hälso- och sjukvårdsuppdrag. Alla elever ska erbjudas ett hälsobesök i årskurs 1, där erbjuds kontroller och besöket skapar en kontakt med elevhälsan.

Arbete mot droger

I Göteborgs Stads gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och vuxenutbildning och yrkeshögskola råder det nolltolerans mot droger.

Humlan - gymnasieskolans psykoterapimottagning

Behöver du prata med en psykolog/ psykoterapeut? Du som går i en kommunal gymnasieskola i Göteborg eller är boende i Göteborg och går i en fristående gymnasieskola, kan komma till gymnasieskolans psykoterapimottagning Humlan för individuell psykoterapi, samtal eller rådgivning.

I fokus

Omsorg och stöd

Stöd till familj, barn och ungdom

Här kan du läsa mer om familjerådgivning, föräldrautbildningar, stöd i juridiska frågor och om ungdomsmottagningarna runt om i staden.

${loading}