Till sidans huvudinnehåll
Barn på gunga

Ansök, tacka ja, ändra eller säga upp plats i fritidshem


Här kan du läsa mer om hur du ansöker, tackar ja, ändrar eller säger upp plats i fritidshem. Här kan du också läsa hur du gör för att till exempel meddela förändrade familjeförhållanden eller sysselsättning.

Ansöka om plats i fritidshem

Du ansöker om plats genom att logga in i e-tjänsten. Du kan ansöka med bank-id eller utan bank-id. Om du inte har bank-id kan du kan också ansöka med blankett som ligger längre ner på sidan.

Ansök om plats på fritidshem

Manualer till e-tjänsten

Manual om du ansöker med BankID

Manual om du ansöker utan BankID

Instructions how to apply with BankID

Instructions how to apply without BankID

Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig digitalt. Du får ett meddelande via e-post och/eller sms. Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

Ansöka om plats för vårdnadshavare som inte bor ihop

När ditt barn bor ungefär lika mycket hos båda sina vårdnadshavare kallas det växelvis boende. Om ditt barn har växelvis boende, och ni båda vill ha en plats på fritidshem, behöver båda vårdnadshavarna ansöka om det.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten utan ska kontakta grundskoleförvaltningen.

Elev placerad i familjehem

Vid ansökan för elev placerad i familjehem kan familjehemmet eller socialtjänsten ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen får in ett underlag från individ- och familjeomsorgen. Intyget ska innehålla uppgifter på vem eller vilka eleven bor hos och datum då eleven flyttade till familjehemmet.

Elev med god man

Vid ansökan för elev med god man eller förmyndare, kan denne ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen fått in ett underlag på godmanskapet eller förmyndarskapet. Intyget ska innehålla uppgifter på vem eller vilka eleven bor hos och datum då eleven flyttade till familjen.

Tacka ja till plats i fritidshem

När du har fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det. Det gör du genom e-tjänsten. När du svarar på ditt erbjudande om plats ska du också skicka in information om din inkomst, dina familjeförhållande och din sysselsättning. Allt detta påverkar din avgift och hur många timmar ditt barn kan vara på fritidshemmet.

Avgifter och redovisning av inkomst

Svara på erbjudande om plats (med BankID)

Manual till e-tjänsten

Manual hur du tackar ja till ett erbjudande om plats

Instructions how to respond to an offer at an after school placement

Ändra i din nuvarande plats på fritidshem

Ändra schema

För att ändra schemat för ditt barn behöver du logga in i Vklass fritidshem och gå till ditt omsorgsschema. 

Hur du ändrar omsorgsschema i Vklass

Om din schemaändring påverkar fritidshemmets nuvarande öppettider ska du lämna in din ändringen senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

Ändra behov av omsorg

Om du ska ändra form av omsorg, alltså från heldagsomsorg till lovomsorg eller tvärt om gör du det genom att logga in via e-tjänsten, via e-post eller via blankett.

Ändra familjeförhållande

Om familjeförhållandena ändras behöver du meddela det genom att logga in via e-tjänsten, via e-post eller via blankett. Ändringen gäller tidigast nästkommande månad.  Här kan du läsa mer om vad som gäller med avgifter och delad faktura Avgifter och redovisning av inkomst

Ändra inkomst

När din inkomst ändras så måste du meddela detta. Det kan du göra via e-tjänsten eller med blankett. 

Avgifter och redovisning av inkomst

Ändra sysselsättning

Om du blir sjuk, föräldraledig, byter sysselsättning eller blir arbetslös måste du meddela grundskoleförvaltningen om det. Det kan ha påverkan på din avgift eller på hur många timmar ditt barn kan vara i fritidshemmet. Du ändrar sysselsättning genom att logga in på e-tjänsten. I våra regler för fritidshem kan du läsa mer om vad som gäller när du är sjuk, föräldraledig, byter sysselsättning eller är arbetssökande.

Ändra i din nuvarande placering (med Bank-ID)

Säga upp plats i fritidshem

Om du inte vill ha plats i fritidshem i någon av de kommunala skolorna i Göteborgs Stad längre ska du som vårdnadshavare meddela det. Använd e-tjänst eller blankett för att säga upp platsen. Du måste vara inloggad med Bank-ID för att kunna säga upp platsen med e-tjänsten.

Uppsägningstiden för platsen är en månad och börjar gälla från det datum grundskoleförvaltningen tar emot uppsägningen. Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Platsen avslutas automatiskt det år ditt barn avslutar årskurs 6, det vill säga 31 juli.

Säg upp ditt barns plats på fritidshem (med BankID)

Manual till e-tjänsten

Manual för att säga upp placering på fritidshem
Instructions how to terminate your after school placement

Säga upp plats för vårdnadshavare som inte bor ihop

När ditt barn bor ungefär lika mycket hos båda sina vårdnadshavare kallas det växelvis boende. Om ditt barn har växelvis boende, och ni båda har en plats på fritidshem, behöver båda vårdnadshavarna säga upp platsen om ni inte har behov av den längre. Om bara en vårdnadshavare säger upp sin plats, så är det bara den platsen som sägs upp. Den vårdnadshavare som har kvar sin plats betalar då hel avgift utifrån sitt hushålls inkomst.

Manualer till e-tjänsten

Manual för att ändra familjeförhållande

Manual för att ändra sysselsättning

Manual för att ändra inkomst

Instructions how to change family relations

Instructions how to change employment

Instructions how to update income

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}