Till sidans huvudinnehåll
Barn på gunga

Ansök, tacka ja, ändra eller säga upp plats i fritidshem


Här kan du läsa mer om hur du ansöker, tackar ja, ändrar eller säger upp plats i fritidshem. Här kan du också läsa hur du gör för att till exempel meddela förändrade familjeförhållanden eller sysselsättning.

Ansöka om plats i fritidshem

Du ansöker om plats genom att logga in i e-tjänsten. Du kan ansöka med bank-id eller utan bank-id. Om du inte har bank-id kan du kan också ansöka med blankett som ligger längre ner på sidan.

Ansök om plats på fritidshem

Manualer till e-tjänsten

Manual om du ansöker med BankID

Manual om du ansöker utan BankID

Instructions how to apply with BankID

Instructions how to apply without BankID

Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig digitalt. Du får ett meddelande via e-post och/eller sms. Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

Du ska ansöka om fritidshemsplats så fort du har fått din skolplats, men efter den 31 maj kan vi inte garantera en plats till terminsstart.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten utan ska kontakta grundskoleförvaltningen.

Elev placerad i familjehem

Vid ansökan för elev placerad i familjehem kan familjehemmet eller socialtjänsten ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen får in ett underlag från individ- och familjeomsorgen. Intyget ska innehålla uppgifter på vem eller vilka eleven bor hos och datum då elev flyttade till familjehemmet.

Elev med god man

Vid ansökan för elev med god man eller förmyndare, kan denne ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen fått in ett underlag på godmanskapet eller förmyndarskapet. Intyget ska innehålla uppgifter på vem eller vilka eleven bor hos och datum då elev flyttade till familjen.

Tacka ja till plats i fritidshem

När du har fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det. Det gör du genom e-tjänsten. När du svarar på ditt erbjudande om plats ska du också skicka in information om din inkomst, dina familjeförhållande och din sysselsättning. Allt detta påverkar din avgift och hur många timmar ditt barn kan vara på fritidshemmet.

Avgifter och redovisning av inkomst

Svara på erbjudande om plats (med BankID)

Manual till e-tjänsten

Manual hur du tackar ja till ett erbjudande om plats

Instructions how to respond to an offer at an after school placement

Säga upp plats i fritidshem

Om du inte vill ha plats i fritidshem i någon av de kommunala skolorna i Göteborgs Stad längre ska du som vårdnadshavare meddela det. Använd e-tjänst eller blankett för att säga upp platsen. Du måste vara inloggad med Bank-ID för att kunna säga upp platsen med e-tjänsten.

Uppsägningstiden för platsen är en månad och börjar gälla från det datum grundskoleförvaltningen tar emot uppsägningen. Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Platsen avslutas automatiskt det år ditt barn avslutar årskurs 6, det vill säga 31 juli.

Säg upp ditt barns plats på fritidshem (med BankID)

Manual till e-tjänsten

Manual för att säga upp placering på fritidshem
Instructions how to terminate your after school placement

Villkor för uppsägning

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om ni är två vårdnadshavare som bor isär (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) och deIar på en plats i fritidshem för ert barn behöver båda två säga upp platsen om ni inte har behov av den längre. Om bara en vårdnadshavare säger upp platsen, så är det bara den delen av platsen som sägs upp.

Ny ansökan efter uppsägning

Vårdnadshavare som sagt upp sin fritidshemsplats och gör en ny ansökan inom 90 dagar får betala avgift för den lediga perioden. Detta gäller inte om placeringen avslutas på grund av att vårdnadshavaren blivit arbetssökande eller föräldraledig, eller om platsen blivit uppsagd på grund av bristande betalning och skulden är reglerad.

Ändra i din nuvarande plats på fritidshem

Ändra schema

För att ändra schemat för ditt barn behöver du logga in i Vklass fritidshem och gå till ditt omsorgsschema. 

Hur du ändrar omsorgsschema i Vklass

Om din schemaändring påverkar fritidshemmets nuvarande öppettider ska du lämna in din ändringen senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

Ändra behov av omsorg

Om du ska ändra från lovomsorg eller till lovomsorg gör du det genom att logga in via e-tjänsten, via e-post eller via blankett.

Ändra familjeförhållande

Om familjeförhållandena ändras behöver du meddela det genom att logga in via e-tjänsten, via e-post eller via blankett. Ändringen gäller tidigast nästkommande månad. Ni får då varsin faktura på halva beloppet baserat på hushållets inkomst. 

Avgifter och redovisning av inkomst

Ändra inkomst

När din inkomst ändras så måste du meddela detta. Det kan du göra via e-tjänsten eller med blankett. 

Avgifter och redovisning av inkomst

Ändra sysselsättning

Om du blir sjuk, föräldraledig, byter sysselsättning eller blir arbetslös måste du meddela grundskoleförvaltningen om det. Det kan ha påverkan på din avgift eller på hur många timmar ditt barn kan vara i fritidshemmet. Du ändrar sysselsättning genom att logga in på e-tjänsten. I våra regler för fritidshem kan du läsa mer om vad som gäller när du är sjuk, föräldraledig, byter sysselsättning eller är arbetssökande.

Ändra i din nuvarande placering (med Bank-ID)

Manualer till e-tjänsten

Manual för att ändra familjeförhållande

Manual för att ändra sysselsättning

Manual för att ändra inkomst

Instructions how to change family relations

Instructions how to change employment

Instructions how to update income

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Öppettider

${loading}