Till sidans huvudinnehåll

Så fungerar fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan få plats på fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Det här gör vi på fritids

I fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Här kan du läsa mer om vad vi gör på fritids.

Din väg genom fritidshem

Här kan du som vårdnadshavare följa alla steg på ditt barns väg genom fritidshemmet. I varje steg finns en länk där du kan läsa mer.

Ansök, tacka ja, ändra eller säga upp plats i fritidshem

Här kan du läsa mer om hur du ansöker, tackar ja, ändrar eller säger upp plats i fritidshem. Här kan du också läsa hur du gör för att till exempel meddela förändrade familjeförhållanden eller sysselsättning.

Regler för fritidshem

Alla elever kan ha rätt till en plats i fritidshem till och med vårterminen året de fyller 13 år om föräldrarna arbetar eller studerar. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få en plats på fritidshem.

Avgifter och redovisning av inkomst

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller 2024. Här kan du också läsa om hur du meddelar din inkomst.

Omsorg på obekväm arbetstid

Behöver ditt barn omsorg när fritidshemmet inte är öppet erbjuder vi i första hand plats på de förskolor som har öppet dygnet runt.
${loading}