Till sidans huvudinnehåll

Omsorg på obekväm arbetstid


Behöver ditt barn omsorg när fritidshemmet inte är öppet erbjuder vi i första hand plats på de förskolor som har öppet dygnet runt.

Omsorg på obekväm arbetstid för elever i skolan

Du som behöver omsorg på obekväm arbetstid kan ansöka om det. För att bli godkänd måste du ha ett regelbundet och kontinuerligt behov av omsorg på obekväma arbetstider. Behöver ditt barn omsorg när fritidshemmet inte är öppet erbjuder vi i första hand plats på de förskolor som har öppet dygnet runt, så kallad nattomsorg eller ”nattis”. Du kan ansöka till en eller flera förskolor med utökade öppettider på samma sätt som en vanlig ansökan om förskola. Du ansöker via förskolans e-tjänst eller med blankett.

Omsorg för barnet i hemmet

Om ditt barn har ett behov av omsorg på obekväm arbetstid som en dygnet-runt-öppen förskola inte kan tillgodose kan du ansöka om omsorg i hemmet. Den här omsorgsformen erbjuder vi inte på natten. Det är grundskoleförvaltningen som beslutar om du kan få omsorg i hemmet men den utförs av förskoleförvaltningen. Du ansöker om omsorg i hemmet genom blanketten nedan.

Ansökan omsorg i hemmet på obekväm arbetstid

Du ska skicka in följande intyg och scheman tillsammans med ansökan. Är ni två vårdnadshavare så behöver du skicka in intyg från båda:

  • skriftligt intyg från din/era arbetsgivare att du/ni arbetar på obekväma arbetstider och inte har möjlighet att förändra arbetstiderna.
  • schema från din/era arbetsgivare med beskrivning om hur ofta du/ni arbetar på obekväm arbetstid och om arbetet är på kvällar, helger och/eller röda dagar.

Avgift

Du betalar samma avgift för omsorg på obekväm arbetstid som för fritidshem. Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla ny inkomst eller andra förändringar som påverkar avgiften samt kontrollera att rätt avgift debiteras. Det är vårdnadshavarens ansvar att inkomstuppgifterna stämmer.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du frågor om omsorg på obekväm arbetstid så kan du kontakta grundskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}