Till sidans huvudinnehåll
Tjej som leker i ställning

Det här gör vi på fritids


I fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Här kan du läsa mer om vad vi gör på fritids.

Undervisning i fritidshem

Innehållet i fritidshemmets undervisning delas in i fyra områden: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas lärande och utveckling och ska komplettera förskoleklassen, grundskolan och anpassad grundskola.

Fritidshemmets uppdrag styrs av skollagen och läroplanen där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen utgår från en helhetssyn på eleven, dess behov, intressen, erfarenheter och initiativ.

När kan ditt barn vara på fritidshemmet

Fritidshemmen i Göteborg är öppna före och efter skoltiden. De kan öppna klockan 06.00 och stänga klockan 19.00, men det ser olika ut mellan skolorna beroende på behoven hos vårdnadshavarna. Fritidshemmen har öppet när det är lov och ibland på planeringsdagar. 

Elever kan få plats i fritidshem när de går i förskoleklass till och med vårterminen årskurs 6, men särskilda regler gäller. Läs mer om vilka regler som gäller för att få plats i fritidshem här.

Det kostar pengar att ha plats i fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och taxor.

Så här fungerar det för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov även när de är äldre. Som vårdnadshavare kan du söka korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service (LSS). Det är också möjligt att få bistånd enligt socialtjänstlagen för att lösa situationen så bra som möjligt.

Här kan du läsa mer om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om fritidshem så kan du kontakta grundskoleförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}