Till sidans huvudinnehåll
Barn som leker i sanden

Önska skola 15 januari - 15 februari

Har du ett barn som ska börja förskoleklass till hösten? Eller ett barn som måste byta skola för att gå klart grundskolan? Då kan du önska den skola du helst vill att ditt barn ska gå i.

Innan du önskar skola

Läs på om de regler som finns om skolplacering innan du önskar skola. Till exempel hur långt ditt barn får ha till skolan och vad reglerna säger om vem som får en skolplats. Här kan du också se vem som ska önska skola till hösten och vilka skolor som förändras i ditt område.

Vilka skolor kan du önska

Du kan se vilka skolor som finns i ditt närområde genom att titta på en interaktiv skolkarta. Du kan också läsa mer om musikklass och tvåspråkig undervisning på finska och svenska.

Önska skola och följ din ansökan

Du kan önska skola genom att logga in i e-tjänsten eller med blankett. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan. Ansökningsperioden är 15 januari till 15 februari.

Så här fördelar vi skolplatser

Varje skola har olika antal elever som de kan ta emot i varje årkurs, det kallas för för skolornas kapacitet. När vi placerar elever så har skolan två olika siffror för kapacitet; normkapacitet och maxkapacitet.

Beslut om skolplats

Här kan du läsa när och var du kan se ditt beslut om ny skolplats. Du kan också läsa om hur du ansöker om skolskjuts och fritidshem.

Om du inte är nöjd med din skolplats

Om du har önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du har önskat. Här kan du läsa vad du har för möjligheter om du inte är nöjd med ditt barns skolplats.
${loading}