Till sidans huvudinnehåll

Om du inte är nöjd med din skolplats

Om du har önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du har önskat. Här kan du läsa vad du har för möjligheter om du inte är nöjd med ditt barns skolplats.

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att grundskoleförvaltningen inte har följt reglerna för skolplacering. Om du har önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du har önskat, utan att det är just ett önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få en plats i den skola som de helst vill gå i.  

Skolbyte under två perioder

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt regelverket, kan du ansöka om ett skolbyte.

Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Grundskoleförvaltningen har två skolbytesperioder varje år. En på vårterminen för kommande hösttermin (15-30 april), och en på höstterminen för kommande vårtermin (15-30 oktober). 

Om ditt barn går i anpassad grundskola kan du läsa mer om hur du önskar skolbyte på sidan Önska skola om ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola inte följer grundskoleförvaltningens regler kan du överklaga beslutet. På ditt barns beslut står det hur du gör.  Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Så här gör du för att överklaga

Om ditt barn inte får något av de skolor du önskade, eller inte får sitt första önskemål, kan du överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.  Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att nämnden kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att nämnden kan kontakta dig)
 • Tänk också på att du behöver skriva under överklagan. 

Du skickar överklagan via brev eller e-post till grundskoleförvaltningen.

Överklagandenämnden har en handläggningstid på ungefär tre månader. Om överklagandenämnden beslutar att placeringen var felaktig gör vi vårt bästa för att erbjuda en placering på skolan vårdnadshavare hade önskat i första hand. Men ibland är det fullt på skolan och det går inte att öka antalet platser.

Urvalsgrunderna i grundskoleförvaltningens regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola har prövats av Överklagandenämnden som har godkänt reglerna.

Om du inte önskade skola

Du kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Laglighetsprövning betyder att Förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men de kan inte ersätta det med ett annat beslut. Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:
 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att domstolen kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att domstolen kan kontakta dig)
 • Tänk också på att du behöver skriva under överklagan.

Du skickar överklagan via brev eller e-post 

Förvaltningsrätten i Göteborg  
Box 53197  
400 15 Göteborg
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}