Till sidans huvudinnehåll

Innan du önskar skola


Läs på om de regler som finns om skolplacering innan du önskar skola. Till exempel hur långt ditt barn får ha till skolan och vad reglerna säger om vem som får en skolplats. Här kan du också se vem som ska önska skola till hösten och vilka skolor som förändras i ditt område.

Vilka elever ska önska skola 15 januari-15 februari

I Sverige har vi en skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det gör att förskoleklassen är obligatorisk. Förskoleklass är till för att förbereda inför skolstarten och är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

De elever som ska byta skola har också möjlighet att önska skola. Även om du inte önskar skola för ditt barn så får ditt barn en ny skolplats. 

Lista på skolor och klasser som går sista årskurser på en skola och ska byta skola till hösten 2024.

Det finns inga köer till skolorna i Göteborgs Stad. Det är alltid vårdnadshavarnas önskemål som är utgångspunkten när grundskoleförvaltningen bestämmer i vilken skola en elev ska gå. Men ibland är det fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser.

Dessa skolor förändras hösten 2024

För att öka likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg och skapa förutsättningar för en organisation av skolor som hjälper elevernas lärande och ökar kvaliteten i undervisningen, ser grundskoleförvaltningen varje år över hur vi organiserar skolor. 

 • Nordhemsskolan F-9 fasas sakta om till en 7-9 skola. Hösten 2024 tar skolan inte emot elever till förskoleklass.

 • Kålltorpsskolan 4-9 ändras till Kålltorpsskolan 7-9 och tar bara emot elever i årskurs 7-9.

 • Hammarkullsskolan F-3 och Hammarkullsskolan 1-6 anpassad grundskola slås ihop till en skola med namnet: Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6

 • Bjurslättsskolan F-6 begränsar anpassad grundskola till årskurs 1-6 

 • Sjumilaskolan F-9 ändras till Sjumilaskolan F-6 och tar bara emot elever i årskurs F-6.

 • Gustaviskolan F-5 ändras till Gustaviskolan F-6, men på grund av försenad renovering flyttas införandet av årskurs 6 fram till 2025.

 • Landalaskolan F-3 ändras till Landalaskolan 1-6 med skolformerna anpassad grundskola och fritidshem (förändringen är beroende av att lokalerna kan anpassas).

 • Brunnsboskolan startar anpassad grundskola årskurs 1-9.

 • Ryaskolan F-9 ändras till en F-6 skola. Hösten 2024 tar skolan emot elever i årskurs F-6.

 • Långmosseskolan F-3 startar en anpassad grundskola årkurs 1-3 (förändringen är beroende av att lokalerna kan anpassas).

Här kan du läsa mer om vad som händer inom ditt område.

Sammanfattning av reglerna

Rätt till en skola nära hemmet

Elever som ska börja skolan eller byta skola har rätt till en plats inom:

 • Årskurs F-3, max 2000 meter (2 kilometer)
 • Årskurs 4–6, max 4000 meter (4 kilometer)
 • Årskurs 7–9, max 6000 meter (6 kilometer)

Avstånden gäller skolväg, inte fågelväg. Med skolväg räknas framför allt gång- och cykelväg.

Reglerna gäller inte för anpassad grundskola och specialinriktade skolor som tal & språk, döv & hörsel. Reglerna gäller heller inte för de skolor som har intagningsprov till exempel musik.

Om du inte önskar skola kommer ditt barn att få en plats på någon av de skolorna som ligger inom 2, 4 eller 6 km från hemmet.

 • Inga elever är garanterade platser på en specifik skola.
 • Vi kan inte säga på förhand vilka elever som kommer att få en plats i vilken skola.
 • Alla kommer inte kunna få en plats på skolan de helst vill gå i.

Det här gäller om det är fler som önskar en skola än vad det finns lediga platser

 • Eleven har äldre syskon på aktuell skola i årskurs F-6 kommande läsår (syskonförtur)
 • Relativ närhet 
 • Absolut närhet
 • När två elever har samma relativa och absoluta närhet till en skola ska det lottas mellan dessa elever.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär att den elev som förlorar mest på att inte få en plats får förtur.


Josefin bor närmare skola A än Adam. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och skola B är större för Adam är det ändå Adam som får platsen i skola A. Hade vi däremot haft absolut närhet hade Josefin fått platsen.


Sven och Sonia bor lika nära skola A. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och den alternativa skolan är större för Sonia, är det Sonia som får platsen i skola A.

Statistik skolplacering

Bild på färgglada siffror som hänger på väggen
Förskola och utbildning

Här kan du läsa statistik

Här samlar vi statistik från skolplaceringar från läsår 2019/2020 och framåt. Här kan du läsa hur många som har önskat skola i olika delar av staden och hur många som har fått plats på någon av skolenheterna de önskade.

Dokument och filer

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}