Till sidans huvudinnehåll
illustration händer i ring

Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Söka verksamhetsbidrag

Du som bedriver verksamhet inom det sociala området i Göteborg kan söka årligt verksamhetsbidrag. Bidraget är ett ekonomiskt stöd till organisationers grundläggande verksamhet som ska underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationens planering.

Söka utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag är tillfälliga medel som antingen är kopplade till sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. Utvecklingsbidrag kan även beviljas till organisationer utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Ansökningsguide

Här hittar du instruktioner för hur du söker socialförvaltningen Centrums stadenövergripande verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag inom det sociala området samt vad som måste finns med i en ansökan. Du kan också läsa vilka krav som ställs på organisationen för att beviljas bidrag och hur en ansökan bedöms.

Relaterad information

Ansökan för verksamhetsbidrag är öppen

Ansökningsperioden för 2025 års verksamhetsbidrag är 2 maj till 28 juni 2024. Bidraget söks i stadens e-tjänst för bidrag och bokning: bokningochbidrag.goteborg.se

${loading}