Till sidans huvudinnehåll

Söka utvecklingsbidrag


Utvecklingsbidrag är tillfälliga medel som antingen är kopplade till sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. Utvecklingsbidrag kan även beviljas till organisationer utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller något av följande:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Utvecklingsbidrag kan sökas för

  • att stimulera nya projekt eller satsningar
  • aktiviteter som syftar till lärande om organisering och samverkan
  • oförutsedda händelser eller situationer, som kräver en snabb lösning

Så här ansöker du om utvecklingsbidrag:

Utvecklingsbidrag kan sökas löpande under året. 

Bidraget söks i stadens e-tjänst för bidrag och bokning: bokningochbidrag.goteborg.se

Så bedöms din ansökan

För att beviljas utvecklingsbidrag av socialnämnden Centrum behöver organisationen uppfylla Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället och socialnämnden Centrums anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det sociala området.

Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

I Ansökningsguiden hittar du sammanställning och instruktioner för hur du söker verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag samt vad som måste finns med i en ansökan.

Vill du veta mer om föreningsbidrag till civilsamhället?

Teamet Samverkan med civilsamhället handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Kontaktuppgifter till teamet för Samverkan med civilsamhället

Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete så kan du kontakta oss som arbetar med samverkan med civilsamhället.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Samverkan med civilsamhället", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}