Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Kulturstöd och bidrag till föreningar och organisationer

Ansök om kulturstöd

Du som är konst- eller kulturaktör kan få stöd från Göteborgs Stad till dina projekt eller till din verksamhet. Det finns flera olika sorters kulturstöd som du kan söka.

Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd.

Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Här kan du söka föreningsbidrag till organisationer inom sociala området vars verksamhet rör fler än ett stadsområde och sociala företag eller sociala kooperativ.

Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd

I Göteborgs Stad finns många typer av bidrag och stöd till föreningar, organisationer och kulturaktörer. Här får du veta hur du gör för att använda vår e-tjänst för att söka.

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Alla föreningar och organisationer som söker bidrag från Göteborgs Stad måste uppfylla kommunens riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Här är en sammanfattning av den.
${loading}