Till sidans huvudinnehåll

Söka verksamhetsbidrag


Du som bedriver verksamhet inom det sociala området i Göteborg kan söka årligt verksamhetsbidrag. Bidraget är ett ekonomiskt stöd till organisationers grundläggande verksamhet som ska underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationens planering.

Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller något av följande:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor mellan olika grupper i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet. Exempelvis genom att minska våld och förtryck, exkludering och utanförskap i samhället eller verka för en förbättrad folkhälsa.
  • Organisationer som driver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning inom sakområdet eller skapar förutsättningar för ett stärkt civilsamhälle i Göteborg.
  • Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av stöd utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär ett kvalificerat stöd till dessa målgrupper och anhöriga.
  • Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar möjligheter till arbete och ger ökad livskvalitet till individer och grupper som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Informationstillfälle om stadenövergripande bidrag inom det sociala området

Du som företräder en förening eller organisation som är intresserad av att söka verksamhetsbidrag, är välkommen till ett informationstillfälle i april.

Då får du information om verksamhetsbidraget, vilka som kan söka, vad som är viktigt att tänka på inför en ansökan och hur uppföljning av bidrag går till. Det kommer även finnas tid för enskilda samtal med handläggare från enheten Samverkan med civilsamhället, om du som representant för föreningen eller organisationen behöver det.

Tid och plats

  • 24 april klockan 15.30  20.
  • Samlad informationsdragning: klockan 16 och klockan 18.
  • Tid för enskilda samtal med handläggare före och efter dragningarna. 
  • Södra Allégatan 1B.

 Här hittar du mer information om bidragen: Information om stadenövergripande bidrag inom det sociala området - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Så här ansöker du om verksamhetsbidrag:

Ansökningsperioden för 2025 års verksamhetsbidrag är 2 maj till 28 juni 2024.
Bidraget söks i stadens e-tjänst för bidrag och bokning: bokningochbidrag.goteborg.se

Läs mer om e-tjänsten och hur du gör för att logga in och söka bidrag:

Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd

Har du frågor om e-tjänsten eller bidraget kontakta:

samverkan.med.civilsamhallet@socialcentrum.goteborg.se

Så bedöms din ansökan

För att beviljas verksamhetsbidrag av socialnämnden Centrum behöver organisationen uppfylla Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället och socialnämnden Centrums anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det sociala området.

Förvaltningen gör en samlad bedömning utifrån exempelvis behov och kvalitet. Bedömningen görs utifrån ansökan, inskickat material och eventuella kompletteringar. Vid behov kan även material begäras ut från andra förvaltningar eller instanser. Nämndens ekonomiska ram ligger också till grund för storleken på bidraget.

Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Anvisning för stadenövergripande föreningsbidrag till civilsamhället inom det social området för socialnämnden Centrum.

Viktigt att tänka på vid ansökan

Ansökningsguide för att söka utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag inom det sociala området

Vill du veta mer om föreningsbidrag till civilsamhället?

Teamet Samverkan med civilsamhället handlägger föreningsbidrag till föreningar och organisationer i form av verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Kontaktuppgifter till teamet för Samverkan med civilsamhället


Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete så kan du kontakta oss som arbetar med samverkan med civilsamhället.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Samverkan med civilsamhället", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}