Till sidans huvudinnehåll

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Här kan du läsa om vattnets väg från Göta älv, via något av de två vattenverken vid Alelyckan och Lackarebäck hem till din kran. Tänk på att du alltid ska spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Spara vatten – duscha till en schlager!

Att producera dricksvatten kräver el och kemikalier, och utbyggnad av vattenverk och ledningar är miljöpåfrestande. Dessutom krävs mycket energi för att få varmvatten. Genom att ta kortare duschar kan du spara vatten och minska din miljöpåverkan. Så duscha till en schlager – tre minuter räcker för att bli läcker!

Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverket som beslutar om vilka gränsvärden som gäller. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har råd för hur du kan förbereda dig på eventuell akut vattenbrist.

Varifrån kommer ditt dricksvatten?

Göteborg har två vattenverk - Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor. Men ursprungligen kommer det från norska fjällvärlden.

Eget dricksvatten

Du som har egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar själv för att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn måste brunnen vara registrerad hos miljöförvaltningen. Detsamma gäller om brunnsvattnet används för offentligt eller kommersiellt syfte.

Analys av dricksvattnet

I Kretslopp och vattens laboratorium analyserar vi kommunalt dricksvatten enligt svenska och internationella standardmetoder. Laboratoriet testar inte vattenprover från fastigheter med egen brunn.

Hitta dricksvattenfontäner

Här kan du hitta dricksvattenfontäner där du kan fylla på din vattenflaska gratis, eller bara dricka vatten när du är törstig.

Göteborgs vattentorn

Göteborgs 13 vattentorn är placerade runt om på stadens höjder. Tornen säkrar tillgången på vatten när göteborgarna kliver ur sängen på morgonen och vattenförbrukningen blir som störst under några timmar.

Mjörn som vattentäkt - Ett komplement till Göta Älv

Lerums kommun och Göteborgs Stad kommer tillsammans att utreda möjligheten att använda Mjörn som en råvattentäkt för Göteborgs dricksvattenproduktion. Båda kommunerna behöver kunna försörja en växande befolkning med vatten; Lerum behöver en råvattenkälla för Gråbo, och Göteborg behöver ett komplement till Göta Älv.

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Hitta dricksvattenfontäner

Här kan du hitta dricksvattenfontäner där du kan fylla på din vattenflaska gratis, eller bara dricka vatten när du är törstig. De fristående dricksvattenfontänerna står alltid på av hygieniska skäl.

${loading}