Till sidans huvudinnehåll

Beställ hämtning av avfall

Ju mer du sorterar ditt avfall, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Här kan du beställa hämtning av avfall.

De här avfallsabonnemangen kan du välja

Ju mer du sorterar ut och tar hand om själv, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Du kan välja mellan tre olika alternativ för ditt avfallsabonnemang.

Ändra avfallsabonnemang

Här väljer du vilket avfallsabonnemang du vill ha. Du kan välja mellan att sortera ut ditt matavfall, att kompostera matavfall själv eller att lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Du kan också ändra storlek på ditt kärl och hur ofta soporna ska hämtas.

Beställ hämtning av matavfall

Vill du beställa hämtning av matavfall ska du ändra ditt avfallsabonnemang, och det kan du göra här. Sorterar du ut matavfallet blir det både billigare för dig och bättre för vår miljö. Av matavfallet gör vi biogas till fordon och näringsrik biogödsel.

Beställ extra sophämtning till villa eller radhus

Om du vid något tillfälle behöver få soporna hämtade en extra gång kan du beställa en extra sophämtning.

Beställ hämtning av elavfall

Elektriska och elektroniska produkter innehåller både värdefulla ämnen som bör tas till vara och ämnen som är skadliga för människa och miljö. Därför är det viktigt att de hanteras rätt. Vi hämtar och tar elavfallet till demontering och återvinning.

Beställ hämtning av vitvaror

Hos Kretslopp och vatten kan du som äger småhus och du som äger eller förvaltar flerfamiljshus beställa borttransport av kyl, frys, övriga vitvaror och tv-apparater och annan större elektronik. Vi hämtar vid gatan med lastbil. Ska du själv göra dig av med din vitvara eller elektronik ska du lämna den på en återvinningscentral eftersom det är farligt avfall.

Hyr container för grovavfall

Har du mycket grovavfall kan du hyra container för det via Kretslopp och vattens kundservice. Här kan du läsa vad vi har för olika containrar, vad du kan slänga i dem och vad de kostar att hyra.

Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Du kan lägga till en tjänst för trädgårdsavfall utöver ditt vanliga avfallsabonnemang. Ett bekvämt sätt att bli av med till exempel gräsklipp, ogräs, löv och mindre grenar. Du kan också kompostera trädgårdsavfallet själv på tomten eller lämna det på någon av våra återvinningscentraler.
${loading}