Till sidans huvudinnehåll

De här avfallsabonnemangen kan du välja


Ju mer du sorterar ut och tar hand om själv, desto billigare blir det för dig och desto bättre för miljön. Du kan välja mellan tre olika alternativ för ditt avfallsabonnemang.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Sortera ut ditt matavfall

När du sorterar ut ditt matavfall i den separata behållare du får av oss, hämtar vi det och ser till att det blir biogas och biogödsel. På så sätt bidrar du till det naturliga kretsloppet. Du som sorterar ut ditt matavfall betalar en fast avgift för detta, och för ditt restavfall betalar du efter vikt. Ju mindre restavfall det blir, desto mindre kostar det dig. Vill du sortera ut ditt matavfall ska du beställa hämtning av matavfall.

Väljer du att sortera ut ditt matavfall kommer du att få speciella papperspåsar där du lägger matavfallet innan du lägger det i matavfallskärlet. Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse innan den hamnar i kärlet. Resterna efter biogastillverkningen blir gödning, och vi vill inte sprida plastrester på våra åkrar.

Kompostera matavfall själv

Om du komposterar matavfall själv i en sluten, skadedjurssäker hemkompost betalar du bara för ditt restavfallsabonnemang. På köpet får du näringsrik jord till trädgården. Om du vill kompostera själv ska du anmäla egen kompost.

Lämna blandat avfall i vanliga soppåsen

Om du slänger matavfallet tillsammans med restavfallet måste vi hämta minst varannan vecka. Matavfallet bränns upp istället för att komposteras eller bli till biogas till fordon och biogödsel. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Om du vill göra förändringar i ditt avfallsabonnemang ska du ändra avfallsabonnemang.

Du får inte ta hand om ditt avfall själv

Det finns lagar och regler för avfallshantering, och de måste följas så att avfallet hanteras så att det inte skadar miljö, människor och djur. Att dessa lagar och regler följs kontrolleras på olika sätt av kommunernas miljökontor, av länsstyrelserna och av Naturvårdsverket. Skulle avfallshämtningen inte vara reglerad av lagar så är det risk för att avfall skulle hamna på villovägar, med påföljden att miljö, människor och djur skulle kunna komma till skada.

Om man har mycket lite avfall kan man välja att ha det minsta tillåtna avfallskärlet och välja det längsta tillåtna hämtningsintervallet för det avfallskärlet. Du kan ansöka om förlängt intervall och ändra kärlstorlek här.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}