Till sidans huvudinnehåll

Bygg bra avfallsrum

Alla gillar ljusa och fräscha soprum där man kan lämna sorterat avfall. Motivationen att hålla ordning och göra rätt ökar och renhållarna kan enklare utföra sitt arbete.

Ett bra soprum är utformat och inrett på ett sätt som underlättar för både de boende som ska kasta sopor och för de som sedan hämtar soporna. Om soprummet är en mörk och otrevlig plats ökar risken att avfallet hamnar i fel kärl, på golvet eller till och med utanför dörren.

Här kan du få tips på hur du förebygger avfall: Förebygg avfall i flerbostadshus

Gör rum för miljön

Här finns råd och anvisningar om hur man bygger för bra avfallshantering i Göteborg:

Gör rum för miljön

Öppna ett bytesrum för de boende

Ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. Som fastighetsägare får du också ett startbidrag när du fått ditt bytesrum godkänt. Här kan du läsa mer om hur du öppnar ett bytesrum för de boende.

För de som besöker soprummet:

 • Kärlen ska vara tillräckligt stora, tillräckligt många och väl märkta med information om vad som ska slängas i dem.
 • Soprum ska ligga i markplan, ha egen entré och vara nära att gå till, helst inte mer än 50 m.
 • De ska vara lättstädade, helst med tillgång till vatten och golvbrunn.
 • Ljusinsläpp i form av ett fönster, till exempel i dörren, och ljusa färger lättar upp.
 • Belysningen ska vara god (minst 100 lux) och pålitlig (med flera ljuskällor)och gärna timerstyrd.
 • Dörren ska lätt kunna ställas upp och ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.
 • Soprum ska vara utformade så att inte buller stör närboende.
 • De ska kunna ventileras utan att sprida dålig lukt.
 • Soprum ska vara tillgängliga med rullstol. Kärl och säckställningar bör inte vara högre än 110 cm. Alla ska kunna nå strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock och liknande.

För att underlätta tömning:

 • Golvet ska vara halkfritt.
 • Kärl får inte vara för tunga eller överfyllda.
 • Takhöjden ska vara minst 2,1 m.
 • Dörröppningen ska vara minst 1 m bred, helst 1,2 m.
 • Dörröppningens höjd ska vara minst 2 m.
 • Undvik trappsteg, lutningar och trösklar.
 • Mellan kärlen ska finnas en fri gång på minst 1,5 m.
 • Dörrar ska vara lätta att öppna, stänga och ställa upp.
 • En avbärarlist på lämplig höjd skyddar väggen.
 • Kärl för biologiskt avfall bör placeras längst in.

Vi har ett anslag du kan skriva ut och fylla i hämtdagarna i. Sätt upp det i ditt soprum, så vet alla när avfallet hämtas.

Anslag för soprum - fyll i dina hämtdagar

Ta dessutom hänsyn till:

 • Brandskydd
 • Buller
 • Lukt och hygien
 • Skadedjur
 • Rörelsehindrades krav
 • Området utanför avfallsutrymme.

Avfallsinformation till de boende

En av de viktigaste faktorerna för att få en välfungerande avfallshantering är att de boende vet vad de ska göra och varför. Därför är det värt att tänka lite extra på hur informationen i avfallsrummet utformas.

Det är viktigt att anvisningarna är enkla och tydliga. Via länken längre ner kan du se vilka skyltar, broschyrer och informationsblad som Kretslopp och vatten har tagit fram och som du kan beställa eller trycka ut själv. Avfallsentreprenörerna kan också tillhandahålla skyltmaterial.

I avfallsrummet bör även finnas information om vart man kan vända sig om problem eller fara uppstår. Larmnummer och journummer ska vara lätta att hitta.

Informationsträffar och informationsblad är också betydelsefulla, särskilt när det gäller nyinflyttade. För att informationsinsatserna ska bli effektiva gäller det att de sker regelbundet.

Du är som fastighetsägare ansvarig för att de boende får information om hur avfallet ska hanteras inom fastigheten och även var de kan lämna övrigt avfall, som grovavfall, farligt avfall, el-avfall och förpackningar.

Informationsmateriel om avfall, vatten och avlopp

Nyinflyttade hyresgäster? Då har du chansen!

Utgå från att nyinflyttade hyresgäster inte har koll på var och hur avfallet ska sorteras. Ta för vana att alltid informera nyinflyttade om var och hur de ska sortera sitt avfall och ge dem en påshållare för matavfallet. Genom att lägga lite extra energi på detta när hyresgästen är nyinflyttad har du chansen att grundlägga ett bra avfallsbeteende, och då sparar du tid och irritation i slutändan.

Se det som en chans att vara tydlig med vad som gäller i just det här huset: "När man bor här sorterar man sitt avfall!"

Bra arbetsmiljö för din sophämtare

Det finns regler om god arbetsmiljö för sophämtarna och om dessa inte följs riskerar du att inte få ditt avfall hämtat. Här är information om vad du bör tänka på och hur du kan bidra till en bra arbetsmiljö för din sophämtare.

 • Sopsäckar får inte väga mer än 15 kilo. Det gäller både säcken för matavfall och den vanliga sopsäcken. Tänk på att inte överfylla din säck. Den måste vara möjlig att flytta.
 • Du som har ett kärl som töms ska se till att kärlet inte är överfullt. Utöka istället antalet behållare eller hämtningsintervall.
 • Inga hinder på dragvägen. Undvik trappsteg och trösklar, detta är inte bra ur hämtsynpunkt. Vid hämtning av säckar accepteras trösklar om 25 mm eller ett fåtal trappsteg utför. Vid hämtning av avfallskärl får varken trösklar eller trappsteg förekomma.
 • Dragvägens längd bör vara max 25 meter. Lutningen får max vara 1 m på 12 m.
 • Det måste finnas manöverutrymme i soprummet, det vill säga att sophämtaren måste kunna vända på kärlen i olika riktningar eller få plats att hantera säckarna. Tvåhjuliga kärl ska stå med handtaget mot sophämtaren
 • Lås- och öppningsanordningar ska vara lätthanterliga. Dörrarna ska gå att ställa upp med en dörrstopp. Kilar eller krokar/haspar i golvnivå som innebär att sophämtaren måste kröka ryggen för att ställa upp dörren accepteras inte.
 • Soprum, kärl och säckanordning ska hållas rena.
 • Vintertid måste dragvägar snöröjas och halkbekämpas. Sophämtaren måste kunna komma fram till soprummet och ta avfallet till bilen. Det är därför viktigt att vägen fram till fastigheten och dragvägen är skottad och sandad. Se till att dragvägen blir tillräckligt bred, cirka 1 meter, när du skottar. Ta även upp passager i eventuella snövallar.

Våra kundsamordnare kan hjälpa dig

Vi på Kretslopp och vatten har kundsamordnare som kan utbilda i grundläggande avfallskunskap och som kan hjälpa dig med dina avfallsfrågor. Du kan till exempel få hjälp med dimensionering av avfallsutrymmen, vilka avfallsabonnemang som passar din fastighet och hur bäst informerar de boende.

Mejla våra kundsamordnare

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}