Öppna bytesrum

Ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten genom att starta ett bytesrum. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. Som fastighetsägare får du också en startrabatt när du fått ditt bytesrum godkänt.

I ett bytesrum kan boende lämna saker de inte längre vill ha, samtidigt som andra boende kan hämta och använda dem. Ett bytesrum kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara en byteshylla eller ett bytesskåp. 

Så startar du ett bytesrum

När du startar ett bytesrum finns det några krav som måste uppfyllas för att du som fastighetsägare ska få en startrabatt när du fått ditt bytesrum godkänt och registrerat.

  • Hitta en lokal. Du behöver hitta en lokal som kan användas som bytesrum. Det behöver inte vara ett helt rum utan även delar av ett rum går bra, men ytan måste vara minst 2 m 2 och bytesrummet ska vara tydligt avgränsat.

  • Utse en ansvarig. Du måste utse en person som är ansvarig för att sköta, rensa och hålla rent i bytesrummet.

  • Sätt upp regler. Det är viktigt att du gör det tydligt för de boende vad som tas emot och inte tas emot i bytesrummet.

  • Skylta vid bytesrummet. Det är viktigt att du sätter upp information vid bytesrummet som förklarar hur det fungerar och vilka regler som gäller. Exempelvis vad som kan tas emot och vem som är ansvarig för bytesrummet
  • Informera de boende. När bytesrummet är klart behöver du informera de boende om att det finns. Du kan informera om bytesrummet på många olika sätt. Exempelvis genom en lapp i trapphuset, kundtidning, postutskick, mejl eller hemsida. 

För att få ditt bytesrum godkänt och registrerat behöver du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Du hittar fler tips och råd på hur man startar och driver ett bytesrum här:   

Hur du startar och driver ett bytesrum