Fotograf: Lo Birgersson. Fyra barn i mellanstadiet sitter på en filt i en park. Runtomkring ligger några paraplyer i regnbågens färger.

Läsoteket


Läsoteket är en av flera insatser som bidrar till att Göteborg blir en stad där vi läser med och för våra barn. Arbetet har tagits fram av folkbiblioteken i Göteborg i samverkan med andra verksamheter. Materialet är öppet och tillgängligt för alla att använda.

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Att främja barns språk- och läsutveckling tidigt i livet är en del av arbetet. I Göteborg pågår därför sedan ett par år kraftsamlingen Staden där vi läser för våra barn, där Läsoteket är en del av arbetet.

Läsotekets innehåll

Läsoteket innehåller olika inspirationsområden som ger tips, stöd och inspiration i olika situationer och i möten med olika familjer. Områdena lyfter olika ingångar till att främja läsglädje: 

  • Samspelets betydelse för de yngsta barnen 
  • Modersmålets kraft 
  • Att väcka läslusten 
  • Den digitala läsupplevelsen 
  • Läsning och funktionsnedsättning

Läs mer på Läsotektes webbsida

Läsningens betydelse för barnets utveckling

Att läsa och lyssna på sagor är upplevelser som kan ge glädje, tröst och mod. Det kan även bidra till att stärka självkänslan och förståelsen för omvärlden. Att kunna spegla sig själv i text och bild kan vara ett viktigt led i uppbyggnaden av den egna identiteten. Och att dela en läsupplevelse med någon annan kan, inte minst, vara rolig avkoppling.

10 minuter om dagen gör skillnad

Se filmen "Du vet väl om att du kan förändra ditt barns liv?” om vikten av att läsa 10 minuter om dagen.

Syntolkad variant:

Folder Läs ♥ högt

Ladda ner  foldern Läs ♥ högt (pdf, 1,2 MB) om att 10 minuter om dagen gör skillnad. Foldern riktar sig till barns vuxna och finns på svenska, engelska, somaliska, persiska och arabiska. Fler delar av materialet kommer att översättas till engelska under 2022.

Staden där vi läser för våra barn

Läs mer om läsfrämjande arbete i Göteborgs stad.