Vill du eller din verksamhet vara med?


Det finns bara ett sätt att skapa en litteraturstad i världsklass - tillsammans! Göteborg har strukturerat arbetet med ansökan så att det finns goda möjligheter att ansluta i arbetet längs vägen. Så snart vi vet om vi blir utnämnda kan vi bli mer konkreta i hur olika aktörer kan vara med som samverka.

Under året som kandidat till Unescos nätverket har vi som arbetat med ansökan fått insyn i det internationella arbetet och vad som krävs lokalt för att vara City of Literature. Satsningen har redan visat att Unesco-sammanhanget stärker samverkan mellan olika aktörer.

Att bli utnämnd till Unesco City of Literature innebär inte att Göteborg får ekonomiskt stöd från Unesco. Däremot har det visat sig vara lättare att söka och få olika regionala, nationella och internationella stöd när man verkar i en stad som har Unesco-status. Att vara en utsedd kreativ stad utgör ett erkännande, en kvalitetsstämpel, berättar de som blivit utnämnda, och det underlättar för internationellt utbyte och export.

Att vara med i det här nätverket är den största motorn man kan ha för regional utveckling – säger Östersund om sin status som kreativ stad.

Göteborg har strukturerat sin ansökan så att handlingsplanen har sex samverkansområden. De är öppna i sin form och går bra att koppla an till, hitta samarbeten genom och få inspiration från. Här finns möjlighet till mycket kreativitet och driv vilket kan ge alla samarbetspartners fördelar i sin utveckling.

Styrkan, om vi blir utnämnda till City of Literature, är att vi får tre huvudpartners: Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, som långsiktigt åtar sig att driva en struktur för utveckling, med fokus på litteratur och läsning i Göteborg och Västra Götaland.

Unescos mål är att lyfta städers arbete med social hållbarhet enligt agenda 2030, och visa hur kulturen och kreativiteten är viktiga faktorer. Göteborg tänker brett i ansökan: läs- och skrivfrämjande, stärka yttrandefrihet, internationella utbyten, kreativa näringar, synlighet för litteraturen i offentliga rummet och kopplingar mellan litteratur och hälsa. I grunden vill vi genom samverkan ge bättre förutsättningar för alla delar av det litterära ekosystemet, inte minst för författare och andra kreativa aktörer, eftersom alla delar hör ihop.

Frågor och funderingar

Kontakta Joakim Albrektson, huvudkoordinator

E-post: joakim.albrektson@kultur.goteborg.se