Litteratur och läsning för de globala hållbarhetsmålen


Litteratur är en nyckel till social hållbarhet och prioriterat för Unescos nätverk för kreativa städer. Göteborg ansöker nu om att ingå i nätverket, som Litteraturstad, för att med tillgång till internationell kunskap snabba på en hållbar stadsutveckling lokalt.

För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i, men samtidigt finns det stora skillnader i livsvillkor mellan göteborgare och mellan olika delar av staden. Vid Göteborgs Stads första jämlikhetskonferens 2014 fick vi ett råd av folkhälsoexperten Sir Michael Marmot: Vill ni göra mer för att minska klyftorna i staden? Läs för era barn!

Det finns omfattande forskning som visar att en av de viktigaste faktorerna för ett barns möjligheter i livet är läsförmågan. Läsningen påverkar inte bara barnets resultat i skolan och studierna, utan även dess välbefinnande, sociala kompetens och framgång senare i livet.

Staden där vi läser för våra barn

Sedan 2015 har Göteborg kraftsamlat för att utvecklas som en mer socialt hållbar stad med satsningen Staden där vi läser för våra barn som handlar om att inspirera fler vuxna att läsa högt för och med barn. Med satsningen på högläsning plockar vi ner en samhällsutmaning till något där alla invånare kan bidra.

För oss i Göteborg är det tydligt att hela den litterära infrastrukturen är avgörande för att det ska finnas litteratur som stimulerar till läslust i alla åldrar. Därför satsar Göteborg på att bli en litteraturstad i världsklass; för läsarnas, kulturlivets och näringslivets skull.