Om Litteraturstaden Göteborg


Göteborg utvecklas som staden där vi läser för våra barn, värnar konstnärlig yttrandefrihet och möts i interkulturella utbyten. Utvecklingen snabbas på genom kunskap från andra kreativa städer i Unesco-nätverket, som också arbetar med litteratur som en nyckel till social hållbarhet.

Biblioteken – hjärtat i en expansiv stadsutveckling

Folkbiblioteken är kärnan i litteraturens infrastruktur, och finns enligt lag i varje svensk kommun. Göteborgs Stad har 26 folkbibliotek, två bokbussar med barnfokus och två biblioteksservicestationer. Folkbiblioteken är till för alla invånare och besökare i staden och bedriver ett läsfrämjandearbete med särskilt fokus på barn och unga, funktionsnedsatta och mångspråk. Bibliotek vid universitet, högskolor och skolor stödjer utbildningssektorn.

Offentligt finansierade kulturhus och mötesplatser erbjuder ett rikt utbud kring litteratur, läsande och eget skapande med integrerad verksamhet för, eller direkt riktad till, unga, äldre, HBTQ-personer, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter.

Göteborgs första folkbibliotek invigdes 1861 och biblioteken har varit hjärtat i en expansiv stadsutveckling sedan dess. Med 2000-talets utökade service till även hemlösa, nyanlända och asylsökande är anslaget tydligt: fria tjänster och fritt bibliotekskort för att gagna livskvalitet, delaktighet och bildning.

Bokmässan - Nordens största medie- och kulturevenemang – och andra event

Den internationella Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang med närmare 90 000 besök.  Bokmässan riktar sig både till bransch och allmänhet, vilket gör den unik i världen. 2020 ställde bokmässan snabbt om till en digital bildningshubb och litteraturfestival. Bokmässan Play fick över 700 000 visningar, vilket skedde bland annat i god samverkan mellan stadens litterära aktörer. Det finns också flera lokala bokmässor med fokus på minoriteter och mångspråk. Bokmässan i Göteborg är en internationell mötesplats för litterära agenter och ett utbytesprogram utformas varje år i samarbete med Statens kulturråd.

I Västsverige finns flera litterära festivaler, exempelvis Göteborgs Poesifestival som startade 1983. De arrangeras sedan 2017 av och med unga poeter från stadens förorter. Det finns andra festivaler för exempelvis poesi, romaner och spoken word.

Folkbiblioteken i Göteborg har en bred programverksamhet, med 2050 event per år, och arrangerar bland annat Internationell författarscen, Världspoesidagen och Världsbokdagen. Svenska PEN arrangerar Fängslade författares dag. Litteraturen har även en given plats på Vetenskapsfestivalen och andra årliga stadsfestivaler.

Störst i Skandinavien på konstnärliga utbildningar

Göteborgs universitet är störst i Skandinavien på konstnärliga utbildningar med unik bredd, forskarutbildning, samt program i litterär gestaltning och översättning. Inom litteratur- och kulturvetenskap ges kurser i litteraturkritik, redaktionella praktiker, kultur och demokrati samt kulturellt entreprenörskap. Till kulturlivet utexaminerar universitetet årligen hundratals studenter, och yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan ett trettiotal internationella kulturprojektledare.

Skandinaviens unika folkbildning har ett starkt fäste i Göteborg och Västsverige med folkhögskolor, studieförbund och föreningar som erbjuder allmänheten ett litterärt och konstnärligt brett kursutbud. Gymnasier, grundskolor och förskolor integrerar konstnärliga ämnen. Staden har prisade skolbibliotek i världsklass, och erbjuder lärarledd Kulturskola för 7500 elever på deras fritid. Vid grundskolornas årliga Litteraturvecka 2019 genomförde 47 författare 460 lektioner och träffade 11 500 elever.

Högre utbildning och livslångt lärande

Göteborgs universitet ger skandinavisk författarutbildning i litterär gestaltning, utbildning i bilderboksskapande, litteraturvetenskap, - didaktik, -kritik, redaktionell praktik och litteratur på arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Här finns konstnärlig forskarutbildning i litterär gestaltning, och program för såväl litterär översättning i kontakt med svensk och utländsk samtidslitteratur som översättning med fokus på facktexter och förlag.

Folkbildande skrivarkurser ges av Angereds Författarskola, Kvinnofolkhögskolan, Skrivarakademin Folkuniversitetet och andra folkhögskolor och studieförbund. Med språket som verktyg för förändring och frigörelse verkar skrivarskolorna Norma (för unga kvinnor och transpersoner), Qalam och Gatulyktor. Skrivfrämjande finns även för tvångsomhändertagna unga och inom psykiatrisk slutenvård. Berättarministeriet ger kostnadsfria skolprogram i områden med hög arbetslöshet för att locka elever att erövra det skrivna ordet.

Forskningscenter och specialiserade institut

Vid Göteborgs universitet finns Centrum för digital humaniora och Centrum för kritiska kulturarvsstudier med litteratur i sin mångvetenskapliga verksamhet. Jonsereds herrgård anordnar konferenser, seminarier och forskarbaserade litterära salonger.

Svenska Akademien har via ständige sekreterare och ledamöter en koppling till universitetet, där också redaktionerna för Svensk Ordbok och Svenska Akademiens Ordlista är placerade. Litteraturbanken har sin redaktion i Göteborg och delfinansieras av Akademien. Här har forskare och alumner arbetat med att digitalisera den svenska litteraturen och skapat en digital Litteraturkarta över författarskap i Västsverige.

I Borås finns Bibliotekshögskolan, Sveriges främsta utbildning för biblioteks- och informationsvetenskap. Det fristående forskaranknutna Clandestino Institut bedriver verksamhet i stad och region om rasism och kolonialism med utgångspunkt i bland annat litteratur.

Förlag och kulturtidskrifter – ett signum för Göteborg

Som landets näst största stad och som regionalt kulturellt centrum har Göteborg stor betydelse för den svenska litteraturen. Här finns många av landets kulturtidskrifter och flera små och mellanstora förlag.

Göteborg är främst i landet på produktion och distribution av kulturtidskrifter, något Göteborg är välkänt för. Här finns ett tjugotal kulturtidskrifter inbegripet Nordens äldsta kulturtidskrift Ord&Bild,  samt några av landets tyngsta redaktioner som är medlemmar i Eurozine europeiskt tidskriftsnätverk. Kulturtidskrifterna rör sig inom ett stort antal ämnesområden, och utgör en viktig del av den infrastruktur där såväl nya som erfarna skribenter kan erbjudas plats i offentligheten. De bidrar också till en levande kulturdebatt.

Nätverkstan i Göteborg, står som distributör för ett åttiotal av landets kulturtidskrifter. De har också ett större bidrag från Kulturrådet för att på olika sätt underlätta spridningen av och kunskapen om kulturtidskrifter.

Första fristaden för författare

Fristaden Göteborg har tagit emot fristadsförfattare sedan 1996, som den första fristaden i Sverige. Sverige har nu mera totalt 24 fristäder vilka är medlemmar i den internationella organisationen ICORN. Göteborg har haft fristadskonstnärer från följande länder:

 • Nigeria 1997–1998
 • Burma 2000–2001
 • Tjetjenien 2004–2005
 • Belarus 2006–2007
 • Georgien 2009–2010
 • Forna Sovjet 2011–2013
 • Palestina 2013–2015
 • Eritrea 2016-2018
 • Syrien 2020-2021
 • Bangladesh 2023-2025

Den mest välkända av dessa är nobelpristagaren i litteratur (2015) Svetlana Aleksijevitj, författare och journalist som under sin vistelse i Göteborg (2006 – 2007) medverkade som frilansskribent på Göteborgs-Postens kultursidor.

Spännande och välkända författare

Västsverige har ett stort antal spännande författare inom alla genrer: prosaister och poeter såväl som fackförfattare och barnboksförfattare. Här finns en tradition av samarbete på och mellan alla nivåer, från gräsrotsnivå till professionella och även att experimentera med möten mellan olika konstarter; exempelvis att låta poetiska texter möta visuell konst, samt dans och musik.  

Nobelpristagare

Det unika med Göteborg är hamnen och älven som inspirerat många framstående författare. Sjömannen, sångaren och författaren Evert Taube (1890 – 1976) står staty vid vattnet ner för Göteborgs Operan. Han föddes i Göteborg och växte upp på Vinga innan han for till sjöss bara 17 år gammal. Hamnen, havet och sjömanslivet blev ett viktigt tema i hans ballader.

När Harry Martinson (1904 – 1978) valdes in i Svenska Akademin, 1949 sa han  Göteborg har skapat hälften av mig. Harry blev tidigt föräldralös och bodde delvis på ett barnhem i Göteborg. Även Harry tillbringade några år till sjön och mottog Nobelpriset 1974. 

Men sjöfolkets stora berättare var arbetarförfattaren Ove Allansson (1932 – 2016) som hela livet brann för läsandet och skapade begrepp som läsenärer och ombordare.

Poeten Karin Boye föddes i Göteborg. Även nobelpristagaren (1909) Selma Lagerlöf hade anknytning till Göteborg fast hon hade sitt hem i Värmland.

Samtida författare

Roman- och barnboksförfattaren Viveca Lärn, är en av Göteborgs mest kända författare någonsin. Bland samtidens välkända författare har vi också deckarförfattaren Åke Edwardson, prosaisten och översättaren Claes Hylinger, samt poeterna Ragnar Strömberg och Jila Mossaed som även är akademiledamot sedan 2018.

De senaste åren har vi också fått en rad Augustpristagare:

 • 2015 Jessica Schiefauer När hundarna kommer. Pristagare också 2011 för Pojkarna
 • 2017 Johannes Anyuru De kommer att drunkna i sina mödrars tårar
 • 2019 Marit Kapla, Osebol
 • 2020 Lydia Sandgren, Samlade verk

Professionell struktur

Författarcentrum Väst har 365 medlemmar och verkar för författares villkor, har kostnadsfri författarförmedling och driver nätverk som interkulturella Klubb Fenix för författare med annat modersmål än svenska och Barnboksnätet. De driver även Forum för poesi och prosa, som är ett Göteborgsbaserad nätverk för uppläst litteratur som bygger på samarbeten i hela Västsverige.

I Lagerhuset finns Göteborgs Litteraturhus, en nätverk för ett 60-tal medlemsorganisationers aktiviteter inom litteraturfältet. Här finns också Nätverkstan som stöttar och utvecklar stadens och regionens kulturliv med öppen medieverkstad, resurscentrum för kulturtidskrifter, redovisningsbyrå och utbildning. I huset finns även förlag, tidskriftsredaktioner, journalister och översättare. I Lagerhuset samordnas projekt med fokus på branschutveckling och digital omställning.

Bokmässan i Göteborg är en internationell mötesplats för branschfolk där programmet utformas i samarbete med Statens kulturråd om litteraturens och förlagsbranschens utveckling. Det finns en rad mötesplatser för professionella inom kulturella kreativa näringar, författarförmedling och manusproduktion.

Livlig scen för poesi och spoken word

I Göteborg och i regionen har det vuxit fram flera festivaler som utvecklat sina egna specifika kännetecken. De äldsta är Göteborgs Poesifestival, Poesifestivalen Merci Poesi och Politisk Poesifestival, som återkommer ungefär vart annat år. Textival som inte begränsar sig till poesi var från början en alternativ Bokmässa. Den slår sig ner på olika platser i staden under olika år. På Bokmässan i Göteborg finns Rum för poesi, med framträdanden tre dagar i rad.

Göteborg har en lång rad scener där ordkonsten blomstrar, flera fria teatergrupper och scener för uppläst litteratur och och litterära samtal. I Göteborg finns Sveriges äldsta Stadsteater, där svensk dramatik alltid finns med på repertoaren.

Spoken word-scenen är och har varit en viktig bas för många etablerade författare och poeter i Göteborg. I samband med att Göteborgs Poetry Slam arrangerade SM i Poetry Slam 2017, fyllde tävlingen 20 år. Göteborgspoeter vann både i lag- och individuell tävling. Numera står föreningen också för spoken word-kvällar på Folkteatern.

Ortens Bästa Poet, som drivs av Förenade förorter, har vuxit fram de senaste åren och bidragit till att sprida poesi över hela staden. Föreningen Poesiwerken arrangerar Klubb LäsBar, en öppen scen för textbaserad konst sex gånger per år, Poesi i Parken sommartid, samt arrangerar festivaler och releasefester. Verbal Alfa, som är baserade i Göteborg, är Sveriges första skivetikett för spoken word.

Många föreningar och expansivt näringsliv

Kreativiteten är stor i Göteborg med ett 30-tal engagerade litteraturföreningar och kulturföreningar, däribland Judiska Salongen för judisk kultur och interkulturella Andishe med sitt persiskspråkiga bibliotek. Föreningarna anordnar många litterära aktiviteter. Göteborgs Litteraturhus har en viktig roll som samordnare av samarbeten och central mötesplats för civilsamhällets aktörer.

Drygt 6 300 anställda finns inom kulturella och kreativa näringar i Göteborg, med stadig tillväxt på litteraturens område de senaste åren. Göteborg är främst i landet på produktion och distribution av kulturtidskrifter. Litteraturbranschen kännetecknas av ökade exportintäkter har tredubblats under de senaste tio åren. På regional nivå är kulturella och kreativa näringar ett prioriterat styrkeområde för näringslivsutveckling med ca 20 500 företag och 35 590 anställda, varav 6 900 inom litteratur och press.

Hela staden mobiliserar som Staden där vi läser för våra barn

Staden där vi läser för våra barn är en mobilisering i hela Göteborg som startade 2015, syftet är att främja barns språk- och läsutveckling tidigt i livet och är en del i Göteborgs Stads arbete att skapa en mer jämlik stad. I arbetet uppmärksammar och ökar vi kunskapen om vikten av högläsning. Målet är att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka.

Forskning visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn som tidigt blir lästa för har en bättre grund att stå på än de som inte blir lästa för. Insatser tidigt i ett barns liv ger stor effekt både för barnen själva här och nu, men också för hela samhället. Alla satsningar som främjar barns tidiga språkutveckling är investeringar. Både för det enskilda barnet och för samhället i stort.

Undersökning 2020: Författare i Väst

Litteraturföreningen Skrift presenterade i september 2020 rapporten ”Att vara författare i väst – Göteborg som litterärt fält” om hur det är att vara verksam som författare i Göteborg med omnejd. En av anledningarna till undersökningen är Göteborgs ansökan om att bli en UNESCO City of Literature. Undersökningen har genomförts som ett fristående initiativ av föreningen för att oberoende av ansökan skapa kunskap kring förutsättningarna för författare i Västsverige.