Bokmässan i Göteborg 2022


Bokmässan 2022 är den första som genomförs i Litteraturstaden Göteborg sedan utnämningen till Unesco City of Literature i november 2021. Göteborg är en av totalt 42 litteraturstäder i världen som samarbetar kring kreativitet för hållbar stadsutveckling enligt Agenda 2030.

På 2022 års upplaga av Bokmässan som ägde rum 22-25 september presenterades mer än hundra programpunkter som på olika sätt firar litteratur, läsning och yttrandefrihet i mångspråkiga Göteborg. Här kan du få ta del av några av de inspelade punkterna som arrangerades i samarbete med några av Litteraturstaden Göteborgs huvudparter och Göteborgs Stads Kulturförvaltning.

Invigning av Göteborgs Stads kultur- och skolscen

Invigning av Göteborgs Stads kultur- och skolscen! I Expo-hallen på plan 2 arrangerade och presenterade kultur- och grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad ett fullmatat program kring livslångt lärande och läsande.

Konferencierer för dagen var Martin Holmquist, programsamordnare på Stadsbiblioteket Göteborg, och Ernesto Escobar, konsulent för arrangörsutveckling på Förvaltningen för Kulturutveckling.

Medverkande:
- Ann Catrine Fogelgren, ordförande Kulturnämnden
- Axel Darvik, ordförande Grundskolenämnden
- Anna Rosengren, direktör Kulturförvaltningen
- Helena Sjöberg, tillförordnad direktör Grundskoleförvaltningen

Arrangörer: Kulturförvaltningen och Grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska
Längd: 20 min

Kultur - en avgörande fråga för utvecklingen av Göteborg

November 2021 blev Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature. Unesco synliggör att kultur och kreativitet är nycklar till att utveckla hållbara städer. Men hur ska det gå till, när många unga känner ett utanförskap och saknar tilltro till framtiden? Hör Anna Rosengren, kulturdirektör Göteborgs Stad, berätta om läsningens, litteraturens och kulturens betydelse för utvecklingen av Göteborg.

Medverkande:
Anna Rosengren

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska
Längd: 10 min

Barns språk, litteracitet och läsning – vad gör vi av det vi vet?

Hur främjar vi barns språkinlärning och litteracitet, men också läsning och tillgång till litteratur i den mångspråkiga staden Göteborg? Ett samtal om konsten att omsätta teori i praktik, med utgångspunkt i Göteborg som Unesco litteraturstad.

Medverkande:
– Ingrid Pramling Samuelsson, senior professor på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet
– Mirella Forsberg Ahlcrona, docent i utbildningsvetenskap. Fristående föreläsare, handledare och projektledare
– Agneta Pihl, doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet samt utvecklingsledare på Förskoleförvaltningen

Moderator:
Linda Johannessen, huvudkoordinator Litteraturstaden Göteborg

Arrangör: Göteborgs Stad, Göteborgs universitet
Språk: Svenska
Längd: 22 min

Olika språk på lika villkor

I Göteborg arrangeras årligen ett flertal bokmässor där fokus är att skapa en plats för olika språk, erfarenheter och perspektiv. Hör Ahmed Nuur från Somaliska bokmässan, Sabaheta Vehabovic från Bosnisk-Hercegovinska bokmässan och Madelen Lundin från Angereds bokmässa berätta om sina respektive arbeten för att lyfta fram fler röster och bredda litteraturområdet.

Medverkande:
– Madelen Lundin, Angereds bokmässa
– Sabaheta Vehabovic, Bosnisk-Hercegovinska bokmässan
– Ahmed Nuur, Somaliska bokmässan

Arrangör: Angereds bokmässa, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska
Längd: 22 min

Läsning utan gränser

Med avstamp i Göteborgs satsning ”Staden där vi läser för våra barn” tar Författarcentrum Väst med sig erfarenheterna från projektet till Uruguay och Sydkorea för att inspirera vuxna att läsa högt för sina barn. En västsvensk författare kommer dessutom att utses, vars bok/böcker ska ingå på den här internationella läsresan.

Medverkande:
– Maria Bouroncle, Författarcentrum Väst
– Ola Hultin, SF-bokhandeln
– Susanne Sandström, Angereds bibliotek, styrelseledamot i svenska IBBY
– Mia Juhlin, Bokskåpet

Arrangör: Göteborgs Stad i samarbete med Författarcentrum Väst
Språk: Svenska
Längd: 18 min

Bibliotek i utveckling – det demokratistärkande uppdraget

Vårt demokratiska samhälle, med biblioteken som en viktig del, är i konstant utveckling med nya frågor att hantera och nya behov att möta. Vad innebär dessa i praktiken för biblioteken och biblioteksutbildningarna, och hur omhändertas det? Följ med på ett samtal om det samtida bibliotekets roll, möjligheter och utmaningar, och en spaning på framtidens bibliotek.

Medverkande:
– Jonna Ulin, avdelningschef Göteborgs bibliotek och kulturhus
– Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie Malmö
– Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholm
– Pamela Schultz Nybacka, lektor och grundare av Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola
– Karen Nowé Hedvall, proprefekt och lektor Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Moderator
:
Thord Eriksson, författare, redaktionell konsult, chefredaktör för Biblioteksbladet

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska
Längd: 55 min

Ut på tur med världsunika bokbussar – så når vi Göteborgs alla barn

Två bokbussar för barn rullar på Göteborgs gator. Hör mer om hur vi arbetar uppsökande och finns där barn och deras vuxna är, med ambitionen att göra bokbussbesöket till en alldeles särskild upplevelse. Albin Berggren och Ingmarie Staxenius, mediepedagoger på Göteborgs Stadsbibliotek, tar oss med på färden.

Medverkande:
– Albin Berggren, mediepedagog Göteborgs Stadsbibliotek
– Ingmarie Staxenius, mediepedagog Göteborgs Stadsbibliotek

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska
Längd: 13 min

Litteraturens läkande kraft

Jonas Frånander, bibliotekarie Majornas bibliotek, delar med sig av sina erfarenheter av ett läsfrämjande samarbete med Fontänhuset Göteborg. Fontänhus är en evidensbaserad fungerande rehabiliteringsmetod för människor med psykisk ohälsa. Erfarenheterna från samarbetet blev en del av Stärkta biblioteksprojektet "Litteraturens läkande kraft – unga vuxna med psykisk ohälsa". Projektet har genomfört programverksamhet, fortbildningsinsatser kring psykisk ohälsa och utbildningar i biblioterapi och shared reading.

Medverkande: Jonas Frånander

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska
Längd: 16 min

A conversation between poets MoAfrika wa Mokgathi and Sara Garib

Sara Garib publicerade sin första diktsamling "Bakom Höghus" 2020. Hon hade innan dess vunnit deltävlingen i Ortens bästa Poet 2018 i Göteborg, och kom på tredje plats i riksfinalen i Stockholm. Hon vann också Göteborgspostens skrivartävling 2019 och Västtrafiks poesitävling 2022.

Muriel Mokgathi-Mvubu, känd under sitt pseudonym MoAfrika wa Mokgathi, är en sydafrikansk poet, musiker, kulturaktivist och producent. Bland mycket annat. Hennes stil kännetecknas av mixen mellan engelska och sepedi, ett bantuspråk som talas i östra Sydafrika, och rytmer hämtade från soul, jazz och kiba. Nyligen har några av hennes verk publicerats i den första sydafrikanska jazzpoesisamlingen "To Breathe Into Another Voice" en antologi av Myesha Jenkins.

Medverkande:
– MoAfrika wa Mokgathi, poet, musiker, kulturaktivist
– Sara Garib, poet

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad, Göteborgs Litteraturhus
Språk: Engelska
Längd: 22 min

Fristaden Göteborg – tack till Ahmad Azzam

Göteborgs stad var Sveriges första fristad, och har sedan 1996 genom den internationella organisationen ICORN erbjudit residens åt förföljda kulturarbetare från andra länder. Syftet är att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet genom att ge en hotad kulturaktör, inom till exempel film, litteratur eller musik, möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg och säker miljö. Konstnären och författaren Ahmad Azzam avslutar snart sitt tvååriga fristadsresidens. Hör honom berätta om sin tid i Göteborg och avtackas av kulturnämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren.

Medverkande:
– Ahmad Azzam, fristadskonstnär och författare
– Ann Catrine Fogelgren, ordförande Kulturnämnden

Arrangör: Kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Språk: Svenska och engelska
Längd: 11 min

Mer film från våra samarbetspartners


Rapport från en skurhink till 2000-talets prekariat med Åsa Arping, Elliot Baron, Nina van den Brink, Alice Dadgostar och Mattias Hagberg på Bokmässan Play.

Så var det 2022, Josef K med Augustin Erba, Christer Hermansson, Gertrud Larsson, Åsa Wettergren och Mattias Hagberg på UR Play.

Konsten att avhumanisera en hund med Henrik Björck, Fredrik Sjöberg, Helena Granström, Ann-Sofie Lönngren och Lena Ulrika Rudeke på UR Play.

Vad vi förväntar oss av kvinnor i politiken med Eva Franchell, Jenny Madestam, Lena Wängnerud och Maria Edström på UR Play.