Fotograf: Jarmo Väyrynen

Fönsterpoesi


Fönsterpoesi har genomförts från oktober 2020 till juni 2021 som ett sätt att samla samverkanspartners och informera om Göteborgs ansökan om att bli en UNESCO City of Literature.

Idén till Fönsterpoesi är sprungen ur samarbetet kring Göteborgs Stads ansökan om att bli en del av Unescos nätverk av litteraturstäder. I Fönsterpoesi läser två poeter sina verk från ett öppet fönster. Varje tillfälle innehåller även ett musikinslag. Poeterna får, tillsammans med de musiker som deltar, stå som symboler för Göteborgs litterära samverkan och scenverksamhet.

Fönsterpoesin har till syfte att sprida information om Göteborgs ansökan och att rikta blickarna mot scenpoesin och det rika litterära liv som finns i Göteborg. Fönsterpoesi är även med som en del i firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Det har även varit en bra möjlighet att erbjuda kultur live på ett covidsäkert sätt.

Som ett led i spridningen har Författarcentrum Väst med hjälp av filmaren Louise Bergman producerat en kortfilm som berättar både om Fönsterpoesin och om varför just Göteborg har potential som litteraturstad.

Bred samverkan

Fönsterpoesi är ett samarbete mellan Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Kulturstrategiska enheten på Kulturförvaltningen, Göteborgs bibliotek och kulturhus, ABF, Folkets hus samt Näringslivsgruppen och 400-årsjubileum på Göteborg & Co.