Modersmålsdagen 21 februari


Modersmålsdagen, Mother Language Day, instiftades 1999 för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Dagen firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter och seminarier.

Det finns en ökad medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

I samband med Unescos modersmålsdag 21 februari 2023 anordnades en mängd olika initiativ på i Göteborg som poesi och musikafton, barnsånger på olika språk, författarbesök, diktläsning, finskfilmafton och Bosnisk- och hercegovinsk bokmässa.

På Unescos hemsida kan du läsa mer om Modersmålsdagen