Fotograf: Lo Birgersson. Två barn står på knä vid ett brunnslock med poesi och känner med händerna på bokstäverna.

Initiativtagare och stödbrev


Göteborgs ansökan, för att bli en av UNESCO Cities of Literature, startade som ett initiativ från ett antal litterära aktörer. Vid årsskiftet 2018/2019 tog de fram en skrivelse för att motivera Göteborgs Stad att skriva en ansökan. Efter beslut i kommunstyrelsen i juni 2019 startade arbetet med att ta fram ansökan. Många har varit involverade i arbetet, vilket syns i den färdiga ansökan och de stödbrev som följer med ansökan.

Initiativtagare till ansökan

Stödbrev

Inför ansökan lämnade flera organisationer och nätverk brev för att ge sitt stöd till ansökan. Alla stödbrev finns att läsa här. De som lämnat brev är: 

 • Svenska PEN
 • Sveriges Författarförbund
 • Chefsnätverket för internationella bokmässor
 • Svensk biblioteksförening
 • Västsvenska handelskammaren
 • Göteborg & Co
 • Business Region Göteborg
 • Masthuggskajens konsortium
 • Göteborgs Bokmässa
 • Författarcentrum Väst
 • Göteborgs Litteraturhus
 • Angereds bokmässa
 • Poesiwerken