En illustration av en del av Västra Götaland. I formen av kartan återfinns litterära verksamheter och orter i regionen.

Kartläggning - Litteraturen i Västsverige

Kartläggningen ”Litteraturen i Västsverige” är en översikt av det myller av kreativa krafter med hundratals professionella och ideella litteraturaktörer som finns inom litteraturfältet i denna del av landet.

Kartläggningen påbörjades 2020 som ett förarbete till Göteborgs ansökan om att bli utnämnd till litteraturstad av Unesco. I arbetet med ansökan har Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus ingått som huvudparter. Till kartläggningen har inte bara dessa verksamheter bidragit, utan också en mängd aktörer inom litteraturfältet.

Resultatet innebär att du nu kan botanisera bland det mångfaldiga och blomstrande litteraturfältet i Västsverige.

Är du intresserad av att ta del av kartläggningen mejla till cityofliterature@goteborg.se