Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna kring stadens ansökan till UNESCO City of Literature. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad är Unesco City of Literature?

Sedan 2004 har 53 städer i världen utsetts till Unesco City of Literature. Det är städer som länge arbetat med litteratur som en viktig del i stadens utveckling och identitet.

Litteraturstäderna samarbetar för att utveckla nya sätt att främja läsning, stärka litteraturen som konstnärligt uttryck och kreativ näring samt skapa idé och kunskapsutbyte. Det sker genom nätverksmöten, evenemang, internationella dagar, utbyten och gemensamma projekt.

Vad är Unesco Creative Cities Network?

Litteraturstäderna är en av sju grenar i Unescos nätverk för kreativa städer. Nätverket skapades 2004 för att stödja internationellt samarbete mellan städer som identifierat kreativitet som en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling.
I nätverket samarbetar städer kring sju olika kulturella områden. Förutom litteratur ingår hantverk och folklig konst, digitala konstnärliga uttryck, film, design, gastronomi och musik. Nya städer utses vartannat år och totalt finns 246 kreativa städer. I Sverige finns två utnämnda kreativa städer: Östersund inom gastronomi och Norrköping inom musik.

Vad är Unesco?

Unesco är FN:s organisations för utbildning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Det bildades 1945 för att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete.

Vad är Agenda 2030?

FN:s alla medlemsländer beslutade 2015 hur vi tillsammans ska nå ett hållbart samhälle. Beslutet heter Agenda 2030 och visar bland annat hur vi ska utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Sveriges regering har bestämt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Det innebär en omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.
Städer kan vara viktiga föregångare, därför har FN, genom Unesco, skapat ett nätverk för kreativa städer som med hjälp av kultur och kreativitet ökar takten i genomförandet av Agenda 2030.

Hur kan litteratur bidra till social hållbarhet?

Det finns omfattande forskning som visar att en av de viktigaste faktorerna för ett barns möjligheter i livet är läsförmågan. Läsningen påverkar inte bara barnets resultat i skolan och studierna, utan även dess välbefinnande, sociala kompetens och framgång senare i livet.

För oss i Göteborg är det tydligt att hela den litterära infrastrukturen är avgörande för att det ska finnas litteratur som stimulerar till läslust i alla åldrar. Därför satsar Göteborg på att bli en litteraturstad i världsklass; för läsarnas, kulturlivets och näringslivets skull.

Vad betyder en utnämning för Göteborg?

Arbetet med ansökan har skapat ett gemensamt mål för en mängd aktörer som tidigare inte hade något samarbete. Deras gemensamma kraft har redan inneburit en satsning på litteraturområdet. I och med utnämningen får vi tillsammans tillgång till hela nätverkets kunskap och idéutbyte, vilket ger nya möjligheter för läsare, författare och organisationer.

Det lokala näringslivet ser konkurrensfördelar i att verka i en officiellt erkänd litteraturstad då det ger positiv uppmärksamhet i media såväl lokalt som internationellt och underlättar för internationellt utbyte och export.

Vem kom på idén om att söka till Unescos nätverk?

Författarcentrum Väst påbörjade en förstudie om Unesco Citites of Literature redan 2016. I början av 2019 lämnade Författarcentrum Väst tillsammans med Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken och Politisk Poesifestival in en skrivelse till kommunstyrelsen. Skrivelsen uppdaterades också med fler aktörer som ställde sig bakom initiativet: Sveriges Författarförbund, Föreningen Sveriges kulturtidskrifter, Göteborgs Poetry Slam, Nätverkstan, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Folkuniversitetet Väst, Angereds Bokmässa (som arrangeras av Kulturhuset Blå Stället) och Svenska Förläggareföreningen.

Under 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att Göteborg skulle göra en ansökan. Det var inte möjligt att få ihop en komplett ansökan redan 2019 utan inlämningen blev istället 2021.

Hur mycket kostar det att vara Unesco City of Literature?

Unesco tar inte ut någon avgift för att vara med i nätverket, men Unesco ställer krav på att utnämnda städer är aktiva i det gemensamma arbetet. Det innebär att delta i nätverksmöten och skapa delaktighet för invånarna i den egna staden.
Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har gått in i ett samarbetsavtal för att tillsammans säkra finansieringen av åtagandet som litteraturstad. Göteborgs Stad står för 50% av detta åtagande och har beräknat att det motsvarar 1 miljon kronor.

De flesta av de medverkande aktörerna ingår i arbetet med sina ordinarie resurser, som de riktar och växlar upp genom samarbetet. Externa stöd finns också från aktörer som Statens kulturråd, Nordisk kulturfond och Nordisk Kulturkontakt.