Ny satsning på sakprosa i årets översättarstöd


Publicerad 11 september 2023

Hur gör man som författare eller skribent om man skriver på ett annat språk än svenska och vill komma in i det svenska litterära kretsloppet? En möjlighet är att söka Västra Götalandsregionens översättarstöd – en stödform som inte finns på något annat håll i landet.

Sedan stödet utlystes för första gången år 2015 har över 50 verk beviljats översättarstöd eller provöversättningsstöd. Bland författare som fått stöd finns nu senast fristadsförfattarna Ahmad Azzam och Duaa Kamel. Stödet underlättar för förlag, tidningar och tidskrifter att satsa på författare och skribenter som skriver på annat språk än svenska, och det ökar möjligheten för författare med andra modersmål än svenska att nå ut med sina texter. Här finns en komplett lista över författare/verk som fått stöd.

Nytt för i år är att man kan söka stöd för översättning av texter till tidningar eller tidskrifter.

– Det känns bra att kunna vidga stödet till att omfatta andra texttyper än böcker, och därmed öppna för ansökningar från kritiker, essäister och skribenter som publicerar sig i andra former än romaner och diktsamlingar. Stödet knyter ihop författare med förlag och bokmarknad, men har hittills gynnat främst skönlitteratur. Genom att vi nu breddar stödet blir det större möjligheter också för kvalificerad kritik och sakprosa att hitta fram till publicering, säger Stina Otterberg Engdahl som är projektledare för översättarstödet.

Översättarstöd

Stödet avser översättning till svenska av textmanus eller redan utgivna böcker eller publicerade texter i alla genrer: prosa och poesi, essäistik och kritik, dramatik, sakprosa och barn- och ungdomsböcker. Kravet är att författaren ska vara bosatt i Västra Götaland, medan översättare och förlag/tidning/tidskrift kan vara baserade var som helst. Stödet avser texter skrivna på annat språk än svenska med undantag för engelska. Stödet söks av förlag/tidning/tidskrift och författare/skribent tillsammans. 

Provöversättningsstöd

Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sina verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. I år finns 200 000 kr till fördelning för de båda stöden som administreras av Författarcentrum Väst.

Ansökningsperiod för båda stödformerna

1 september – 31 oktober 2023

Läs mer på: www.oversattarstod.se

Kontaktperson:
Stina Otterberg Engdahl
oversattarstod@forfattarcentrum.se