Foto: Emelie Asplund.

Fredrik Nyberg har utsetts till 2024 års Brunnslockspoet

Publicerad 18 mars 2024

Fredrik Nyberg från Göteborg har utsetts till årets Brunnslockspoet och hans dikt presenteras på Bokmässan i Göteborg i september. Dikten kommer att gjutas in i brunnslock och synas runt om i Göteborg, men också i andra städer.

Fredrik Nyberg är född 1968 och bosatt i Göteborg. Han har gett ut 10 diktsamlingar. Den senaste kom 2023 och heter "Ruiner, Andra häftet (XX11-XL1V)" och är nominerad till Sveriges Radios lyrikpris. 2013 kom doktorsavhandlingen "Hur låter dikten".

Under många år var han lärare på Litterär gestaltning vid HDK-Valand i Göteborg. Han har fått en rad priser och utmärkelser. Bland annat Erik Lindegrenpriset 2013 och Gerard Bonniers lyrikpris 2014 för "Att bli ved".  

Vi ser med stor spänning fram emot Fredrik Nybergs dikt som kommer att finna sin gjutna plats mitt i det pågående livet, säger juryordförande Lina Ekdahl.

Juryns motivering:

Fredrik Nybergs poesi gör läsaren särskilt uppmärksam på språkets förmåga till förvandling och försvinnande. Med en till lika delar exakt, upprymd och omsorgsfull språklighet lyfter han locket på småpratet och evigheten.

Ord övergår i oro och i sina senaste två böcker, som båda heter Ruiner, med undertitlarna Första häftet (I–XXII) respektive Andra häftet (XXIII–XLIV), utforskar Nyberg ödet, förfallet och en mänsklighet som står på ruinens brant.

Att årets brunnslockspoet kommer att skriva en dikt som blir ved och därmed står pall för tidens tand råder det ingen tvekan om.

Brunnslockspoesi

Idén med brunnslockspoesi föddes i Göteborg 2018 som en del av stadens 400-årsjubileum. Sedan dess har den spridits till flera städer i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Målet är att sprida poesi till platser och läsare dit den annars sällan når, och skapa en medvetenhet om den dolda infrastrukturen under mark som ger oss rent vatten och även transporterar bort regnvatten och avloppsvatten för att renas och slutligen hamna i våra sjöar och hav.

Tidigare Brunnslockspoeter

  • Lina Ekdahl (2019)
  • Gunnar D Hansson (2020) som valde att kliva åt sidan för att lyfta fram Anna Greta Wide
  • Malte Persson (2021)
  • Mariam Naraghi (2022)
  • Ann Jäderlund (2023)