Teknikprogrammet

Är du en problemlösare och ser dig själv inom något teknikrelaterat yrke i framtiden? Då är teknikprogrammet helt rätt - det ger dig en bred teknisk grund att stå på och behörighet att läsa vidare på universitet och högskola.


Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska visa på sambanden mellan olika delar i teknikutvecklingsprocessen. Här är kunskaper inom matematik, fysik och kemi viktiga delar. Det handlar också om hur vi använder och förhåller oss till tekniken. Inte minst gäller detta kunskaper om hur tekniska lösningar får konsekvenser för vår miljö och betydelsen av att hushålla med våra resurser, frågor som ofta löses genom samarbete mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Så här arbetar vi:

Genom olika arbetsformer förbereds du för problemlösning, källkritisk granskning, arbete i projekt och eget ansvarstagande. På Teknikprogrammet har alla elever tillgång till en egen dator. Den används både som verktyg och läromedel. På skolan finns bland annat utrustning inom produktion, automation och sjöfart. Här har vi möjlighet att på nära håll studera eller tillämpa olika moment. 

Vi är certifierade som Teknikcollege. Till programmet har vi en specialist­grupp med representanter från företag och från Chalmers. Under gymnasieåren får våra elever på olika sätt komma i kontakt med föreläsningar och laborationer på högskolan.

Matematik 1-3 är obligatoriska kurser på Teknik­programmet. De flesta av våra elever fortsätter med de högre kurserna, steg 4 och 5. 

Språket är betydelsefullt för all kommunikation. Engelska och svenska är obligatoriska språkämnen. Tack vare vårt samarbete med andra gymnasieskolor i Göteborgs Stad kan vi erbjuda ett stort antal kurser i främmande språk på olika nivåer. 

Här nedan ser du ett samtal med lärare och elever hur vi arbetar på Teknikprogrammet (ca 10 min).

Programblad för nedladdning