Skolkort

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort oavsett hur långt du har till skolan. Med skolkortet kan du åka buss och spårvagn under större delen av vardagarna. Vill du även kunna åka på helger och lov, kan du utöka ditt kort.

Huvudregler för att få skolkort är:

 • Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter kan du som student köpa biljetter från Västtrafiken med 25% studentrabatt. För mer information se Västtrafiks webbplats”: https://www.vasttrafik.se/biljetter/mer-om-biljetter/studentrabatt/
 • Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.
 • Du har inte inackorderingstillägg. 

Du som är folkbokförd i Göteborg

Är du folkbokförd i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för att resa med kollektivtrafik för dagliga resor till och från skolan. 

 • Om du går på en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* behöver du inte ansöka om skolkort. Du får det automatiskt hem i brevlådan. 
 • Om du går på en gymnasieskola eller folkhögskola utanför Göteborgsregionen* kan du ansöka om skolkort för dina dagliga resor (använd blanketten nedan).
 • Om du studerar på distans i annan kommun, kan du få skolkort inom Göteborg för resor i samband med studierna, exempelvis till bibliotek.
 • Även utbytesstudenter som studerar i gymnasieskolor i Göteborg kan få skolkort om de är under 20 år. 

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Du som inte är folkbokförd i Göteborgs Stad

Är du inte är folkbokförd i Göteborg men går på en gymnasieskola i Göteborgs Stad, ska du vända dig till din hemkommun. De ansvarar för ditt skolkort.

Hur får jag mitt kort?

Du som går i en gymnasieskola inom Göteborgsregionen* och har fullständigt personnummer kommer att få ditt skolkort skickat till din hemadress. Om du har ett tillfälligt personnummer så får du vända dig till din skola för att få information om hur du får ditt skolkort.

Om du går i en gymnasieskola eller folkhögskola utanför Göteborgsregionen* måste du ansöka om skolkort i den kommun som du är folkbokförd i.

*Göteborgsregionen består av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.

Om jag inte har fått mitt kort?

Om du inte har fått ditt skolkort, ska du kontakta skolkortsadministrationen via mejl: skolkort@educ.goteborg.seför att få hjälp.  Gör detta snarast möjligt efter skolstarten, och senast den 30 september. Efter detta datum får du betala en administrativ avgift på 200 kronor för att få ett nytt skolkort.

När gäller kortet?

 • Läsårskortet 2020/2021 gäller mellan dessa datum:
  • 2020-08-10 – 2020-12-23
  • 2021-01-07 – 2021-06-17
  • 2021-08-10 – 2021-09-15
 • Läsårskortet 2021/2022 gäller mellan dessa datum:
  • 2021-08-10 – 2021-12-23
  • 2022-01-07 – 2022-06-17
  • 2022-08-10 – 2022-09-15 

 • För dig som går i gymnasieskola i Göteborg gäller skolkortet under vardagar under terminstid klockan 04-19 och fritid 19-22 (fritidsdelen har giltighetsområde regionen runt).

 • Går du på gymnasieskola utanför Göteborg gäller kortet vardagar under terminstid klockan 04-19 och fritid 19-22 (fritidsdelen har giltighetsområde regionen runt).

 • Kortet gäller även helgfri måndag – fredag under lov som t.ex. höstlov, sportlov och påsklov. 

 • Om du har lektioner eller övningar som gör att du måste resa när skolkortet inte gäller, betalar din skola högst 50 procent av kortet "Fritidskort". Ett alternativ är att du får ersättning för resorna.

Om du vill resa på kvällar och helger

Skolelever under 20 år kan köpa ett fritidskort som gäller i andra områden eller kommuner. Kortet heter "Fritidskort" och du köper det i någon av Västtrafiks butiker eller försäljningsombud. För priser och mer information om dessa kort, se Västtrafiks webbplats:

Om du vill resa på sommarlovet

Här kan du läsa om årets sommarlovskort. 

Om du bor växelvis hos dina föräldrar

Om du har föräldrar som bor i olika kommuner och du bor växelvis hos båda, kan du ansöka om att få uppgradera ditt skolkort att gälla i båda kommunerna. För att kunna få ett uppgraderat skolkort ska du:

 • Vara berättigad till ett skolkort utifrån huvudreglerna ovan.
 • Vara folkbokförd hos den av dina föräldrar som bor i Göteborg. Din andra förälder måste vara folkbokförd i en annan kommun än Göteborg. 

Kontakta oss per e-post: skolkort@educ.goteborg.se.

Har du förlorat ditt kort?

Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar du expeditionen på din skola för information om hur du ska gå tillväga för att få ett ersättningskort. Under tiden kan du få ett tillfälligt kort av skolexpeditionen som gäller fem vardagar. För att få ett nytt skolkort måste du betala en administrativ avgift på 200 kronor.

Om du avbryter dina studier, byter skola eller flyttar till en annan kommun

 • Byter du skola inom Göteborg behåller du ditt skolkort.
 • Om ditt skolbyte innebär att du behöver ett kort med annat giltighetsområde, kontakta utbildningsförvaltningen, skolkort@educ.goteborg.se
 • Om du avbryter dina studier kommer skolkortet att spärras.
 • Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att få ett nytt skolkort.
 • Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på mejladressen nedan. Du kan annars bli skyldig att betala för skolkortet. Ditt skolkort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg. 

Personuppgiftsbehandling i samband med skolkort

För att utbildningsförvaltningen ska kunna ge dig ett skolkort behöver följande personuppgifter om dig samlas in och hanteras: personnummer, namn, adressuppgifter, elev-id, kommuntillhörighet, skola och klass. 

Utbildningsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter och det sker med stöd av Dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt c) Rättslig förpliktelse. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter, invända mot behandling av dina personuppgifter samt klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakt till personuppgiftsansvarig: skolkort@educ.goteborg.se.

Kontakt till dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se.

Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling hos utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och kontaktuppgift om du vill bli kontaktad.

Har du frågor om skolkort?

Kontakta utbildningsförvaltningen genom att skicka e-post till: skolkort@educ.goteborg.se