Om skolan

Lindholmens tekniska gymnasium är gymnasieskolan som erbjuder dig det mesta inom teknisk utbildning. Vi är vägen såväl till högskola och universitet som till arbete i ett 60-tal olika teknikyrken direkt efter gymnasiet.

På Lindholmens tekniska gymnasium lägger vi stor vikt vid elevernas utveckling och ansvarstagande. Vi vill att våra elever ska känna sig delaktiga och själva kunna påverka sina studier för att få ut mesta möjliga av sin tid hos oss. Vi har ett nära  samarbete med företag i branschen, vilket garanterar att våra utbildningar lever upp till de krav som ställs i yrkeslivet. En teknisk utbildning blir aldrig omodern eller överflödig. Som elev hos oss är du attraktiv på den framtida arbetsmarknaden, oavsett om du väljer att utbilda dig inom teknik, VVS, el, sjöfart eller industriteknik. Vi erbjuder dig:

 • möten med kompetenta och engagerade lärare som arbetar med gemensamt fokus på dina studier.
 • ett varierat och verklighetsanknutet arbetssätt som ger dig goda kunskaper och en stabil grund för ett livslångt lärande.
 • att vi möter dig där du står för att tillsammans med dig ta fram din individuella planering.
 • ett väl utbyggt nätverk av företag som garanterar hög kvalitet på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
 • goda kontakter med Chalmers och Göteborgs Universitet som ger dig förutsättningar för vidare studier
 • en introduktionsvecka då vi under ”sprudlande teknikglädje” lär känna varandra och skolan som vår gemensamma arbetsplats.
 • en miljö där kamratskap, respekt för andra, trygghet och trivsel är våra ledstjärnor och lärandet är vårt gemensamma uppdrag.
 • en skola som välkomnar dig som den du är och aktivt motverkar alla former av diskriminering och kränkande behandling
 • en skola med god miljö och moderna arbetsplatser vid Lindholmskajen på Norra Älvstranden

Vi förväntar oss att du:

 • satsar, tid och kraft på din utbildning.
 • kommer i tid och har med dig rätt utrustning.
 • är aktiv och arbetar för att uppnå dina mål
 • visar hänsyn, respekt och aktivt bidrar till att vår gemensamma arbetsplats är säker, trygg och trivsam

Om vi tillsammans klarar detta går du vidare i livet som en kunnigare, tryggare och säker person mer nyfiken och vetgirig när du lämnar oss än när du kom.

Vårt mål är att du ska komma lite längre än du trodde var möjligt!