Foto: Hanna Björk

Om skolbyggnaden


Lindholmens tekniska gymnasium är en väldigt speciell skolbyggnad och den första gymnasieskola som byggts i Göteborg på över 25 år.

En byggnad som kunde få plats med tunga tekniska installationer och maskiner, och samtidigt vara flexibel, effektiv och lätt att ställa om när lokalbehoven ändras. En skola som skulle bli ett landmärke på Lindholmen och symbolisera nydaning och kompetens. Den nya skolbyggnaden för Lindholmens tekniska gymnasium ritades av KUB arkitekter med en totalkostnad på 350 miljoner kronor.

Fasaden består av prefabricerade betongfasader som är klädda med mörkbrunt tegel i olika nyanser, murat både vertikalt och horisontellt för att öka variationen i fasaden. Byggnaden kröns av ett karakteristiskt sågtandstak med solpaneler som är inlaminerade i glaset mot söder och som tillsammans med geo-lager och andra klimattekniska system skapar en byggnad som levererar energi - ett plusenergihus. 

Studenterna har 11 300 kvadratmeter att röra sig på när de kommit in i huvudentrén och ljusgårdsatriet. Från det leder en gradängtrappa av massivträ upp genom de fem våningsplanen. Tillsammans med de öppna balkongerna runt atrierna skapar trappan möjlighet att mötas i diskussioner och undervisning. 

Installationer som styr ventilation, sprinklers, rör, data och el är synliga och kan användas i undervisningen. Samtliga ytor inom byggnaden kan användas som lektionssalar eller utrymmen vars funktionskrav kräver höga höjder – en viktig del i konceptet. 

Byggnaden utsågs till 2020 års bästa förskole- och skolbyggnad samt nominerades till Kasper Salin-priset 2021, Årets fasad 2021, Årets bästa byggnad 2020 och det europeiska Mies van der Rohe-priset för modern byggnadskonst 2022.

Se filmen där arkitekt Peje och rektor Anna berättar om skolbyggnaden.