Studie- och yrkesvägledare

Behöver du vägledning inför val inom gymnasieskolan, yrkesval eller vidare studier efter gymnasiet? Då är du välkommen till våra studie-eller yrkesvägledare! Du kan ringa eller mejla och boka tid eller komma spontant. Vill du ha föräldrar med dig är de välkomna.

Katrin Karlsson
Telefon: 031-367 30 56
Mobil: 073-069 95 56
katrin.karlsson@educ.goteborg.se

Safeta Memic
Telefon: 031- 367 09 07
Mobil: 070 – 434 98 36
safeta.memic@educ.goteborg.se
Finns på skolan tisdag-onsdag


Vägledningscentrum
Genom vägledning kan du få en ökad självkänsla, bli medveten om de olika valmöjligheterna som finns och få hjälp i dina studie- och yrkesval. Alla studie- och yrkesvägledare inom Göteborgs Stad är samlade i en organisation: Vägledningscentrum.

Länk till Vägledningscentrum