Lindholmens gymnasiebibliotek

Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi. 

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du på bibliotekets googlesajt: Lindholmens gymnasiebibliotek   

Personlig bibliotekarie

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. För Lindholmens tekniska gymnasium är bibliotekschef Karin Vikhoff Valestrand kontaktperson tills Johan Andersson börjar den 8 augusti. 

Karin Vikhoff Valestrand
telefon: 070-540 75 10
e-post: Karin.vikhoff-valestrand@educ.goteborg.se