Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för dig som inte har full behörighet från grundskolan. Du har gått ur nian men det fattas betyg i något eller några ämnen.

Programinriktat val

För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte samt tre andra ämnen. Om du saknar ett godkänt betyg i engelska eller matte är du fortfarande behörig om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt fyra andra ämnen.

På Lindholmens tekniska gymnasium har vi en utbildning inom Programinriktat val; Industritekniska programmet. Det innebär att du läser de programgemensamma ämnen som ingår i programmet, exempelvis svetsteknik, driftsäkerhet och underhåll. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan för att få hjälp med att söka till Programinriktat val.

Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet (IMYIN)

Är du intresserad av teknik och vill jobba inom industri men saknar behörighet till gymnasiet? Då är det här utbildningen för dig. 

Om du inte är behörig till Industritekniska programmet men intresserad av tekniska och praktiska ämnen, kan du söka till yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet. Tillsammans med dig gör vi en individuell studieplan där du läser de grundskoleämnen som du inte fått godkända betyg i, samtidigt som du läser gymnasiekurser inom industriteknik. Det kan vara kurser som Verktygs- och materialhantering och Svetsning grund.

På yrkesintroduktion kan du läsa 1–3 år beroende på dina förutsättningar och din målsättning. Kanske vill du bara läsa in de grundskolebetyg som fattas och sedan börja på Industritekniska programmet? Kanske vill du prova på att arbeta inom industri och göra praktik på ett företag? Det finns flera olika möjligheter.

Upplägg och innehåll:

Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet (IMYIN) är ett introduktionsprogram för dig som är tekniskt-praktiskt intresserad och saknar behörighet att söka till gymnasiet.
På den här utbildningen varvas teoretiska studier och praktiskt arbete. Du får en yrkesinriktad utbildning och kan sedan söka vidare till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Ämnen och kurser

På den här utbildningen läser du svenska, engelska, matematik och teknik. Om du inte har godkända grundskolebetyg i dessa ämnen läser du dem på grundskolenivå, annars på gymnasienivå. Du läser också gymnasiekurser inom Industritekniska programmet, till exempel Svets grund, Verktygs- och materialhantering och Sammanfogning.

Praktik

Är din målsättning att gå ut i arbete eller vill du prova på att arbeta inom industri eller yrkesområdet? Då gör du praktik under din utbildning. Omfattningen på praktiken gör vi upp i samråd med dig.

Exempel på gymnasiekurser:

  • Engelska 5
  • Matematik 1a
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1
  • Sammanfogning
  • Svets grund
  • Verktygs och materialhantering

Du söker till Yrkesintroduktion med hjälp av din studie- och yrkesvägledare.