Skolledning

Skolledningen består av fyra rektorer och en servicechef. Du når oss via kontaktuppgifterna nedan.

Anna Hansson
Rektor VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 070-738 90 45
E-post: anna.hansson@educ.goteborg.se

Nirvana Kentra
Rektor El- och energiprogrammet
Telefon: 076-517 46 91
E-post: nirvana.kentra@educ.goteborg.se

Stefan Karlsson
Rektor Industritekniska programmet, Sjöfartsutbildningen och Introduktionsprogrammet
Telefon: 079-062 21 91
E-post: stefan.2.karlsson@educ.goteborg.se

Ulf Granqvist
Rektor Teknikprogrammet
Telefon: 079–098 17 33
E-post: ulf.granqvist@educ.goteborg.se


Lars Martinsson
Servicechef - lokaler
Telefon: 076-147 65 19
E-post:  lars.martinsson@educ.goteborg.se


Cecilia Hellgren
Utvecklingsledare/Schemaläggare
Mobil: 070-755 05 99
e-post: cecilia.hellgren@educ.goteborg.se