Skolledning


Skolledningen består av tre rektorer och en servicechef. Du når oss via kontaktuppgifterna nedan.

Anna Hansson
Rektor Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 070-738 90 45
E-post:  anna.hansson@educ.goteborg.se

Nirvana Kentra
Rektor El- och energiprogrammet och Sjöfartsutbildningen
Telefon: 076-517 46 91
E-post:  nirvana.kentra@educ.goteborg.se

Ulf Granqvist
Rektor Teknikprogrammet
Telefon: 079–098 17 33
E-post:  ulf.granqvist@educ.goteborg.se

Lars Martinsson
Servicechef - lokaler
Telefon: 076-147 65 19
E-post:  lars.martinsson@educ.goteborg.se


Cecilia Hellgren
Utvecklingsledare/Schemaläggare
Mobil: 070-755 05 99
e-post: cecilia.hellgren@educ.goteborg.se