Skolledning

Skolledningen består av tre rektorer och en servicechef.

Anna Hansson
Rektor Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 070-738 90 45
E-post:  anna.hansson@educ.goteborg.se

Jenny Tydén
​Rektor El- och energiprogrammet och Sjöfartsutbildningen
​Telefon: 070-984 38 46
E-post:  jenny.tyden@educ.goteborg.se

Ulf Granqvist
Rektor Teknikprogrammet 
Telefon: 079–098 17 33
E-post: ulf.granqvist@educ.goteborg.se

Lars Martinsson
Servicechef - lokaler
Telefon: 076-147 65 19
E-post: lars.martinsson@educ.goteborg.se