Skolledning

Skolledningen består av tre rektorer, en verksamhetschef och en servicechef.

Cristine Lysell
Verksamhetschef
Telefon: 070-737 16 41
E-post: cristine.lysell@educ.goteborg.se

Anna Hansson
Rektor Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet
Telefon: 031-367 25 29
E-post: anna.hansson@educ.goteborg.se

Jenny Tydén
​Rektor El- och energiprogrammet och Sjöfartsutbildningen
​Telefon: 070-984 38 46
E-post: jenny.tyden@educ.goteborg.se

Johan Lindh
Tf Rektor Teknikprogrammet
Telefon: 031-367 25 13, Mobil: 079–062 21 96
E-post: johan.lindh@educ.goteborg.se

Kerstin Johansson
Servicechef - lokaler
Telefon: 070-619 43 05
E-post: kerstin.johansson@educ.goteborg.se