Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för dig som inte har full behörighet från grundskolan. Du har gått ur nian men det fattas betyg i något eller några ämnen.

Programinriktat val

För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte samt tre andra ämnen. Om du saknar ett godkänt betyg i engelska eller matte är du fortfarande behörig om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt fyra andra ämnen.
På Lindholmens tekniska gymnasium har vi två olika utbildningar på Programinriktat val. Den ena vänder sig mot El- och energiprogrammet och den andra mot Industritekniska programmet. Det innebär att du läser de programgemensamma ämnen som ingår i dessa program, exempelvis automation, elteknik, svetsteknik, driftsäkerhet och underhåll. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan för att få hjälp med att söka till Programinriktat val.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium är inriktat mot industriteknik. Du får lära dig driftsäkerhet, underhållsteknik, processteknik, produktteknik, maskinteknik och svetsteknik. Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Du kan både läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen kan läggas upp på olika sätt. Du kan antingen läsa in behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet eller lägga mer tid på en arbetsplats för att lära dig ett yrke. På yrkesintroduktion går du mellan ett till tre år.