Gymnasial lärlingsutbildning, GLA

Lär dig ditt yrke genom att jobba på riktigt, få lön och göra nytta. Och få en arbetsgivare som tror på dig och stöttar dig i din utbildning. Så kan man sammanfatta gymnasial lärlingsanställning, GLA.

Tycker du att robotteknik, elektroteknik eller datateknik låter spännande? Då kan du snart jobba inom ett tekniskt avancerat yrke. På Lindholmens tekniska gymnasium kan du läsa Industritekniska programmet som gymnasielärling. 

Som GLA-elev inom industriteknik delar du din tid mellan skolan och jobb på ett företag, med lön. På jobbet får du arbeta med utrustning, material och processer som inte går att lära sig i skolan. I skolan får du lära dig om tekniska lösningar i teorin.

Eftersom den industritekniska branschen förändras så snabbt får du träna på problemlösning och nytänkande så att du också kan möta förändringar i omvärlden.

Efter tre år kan du välja om du vill jobba direkt eller studera vidare. Då har du koll på hela den industriella verksamheten så att du kan jobba med produkt- och produktionsplanering eller i själva produktionen.

Du kan vara med och utveckla morgondagens industri i en hållbar riktning eftersom du vet att val av material, metod och teknik påverkar industrins förbrukning av råvaror och energi och avgör industrins påverkan på miljön.

Vad är Gymnasial lärlingsutbildning, GLA?

Har du intresse och talang för ett visst yrke? Lär du dig bäst genom att göra, inte bara att läsa hur man gör? Alla är olika och vissa lär sig bättre genom att jobba, på riktigt. Om du känner igen dig så kan gymnasial lärlingsanställning, GLA, vara något för dig.

  • När du läser GLA är du anställd och har en arbetsgivare som satsar på dig. Arbetsplatsen är en del av skolan.
  • Du får redan nu jobba med det som du vill göra och är bra på.
  • Med GLA kan du välja. Du har stor chans att få ett bra jobb direkt efter gymnasiet eller plugga vidare på högskolan.
  • Du får din första anställning på ditt CV och du får lön under tiden du utbildar dig.
  • Du har en arbetsgivare som satsar på dig och din utbildning.
  • Skolan och arbetsgivarna driver GLA tillsammans. Det innebär att du lär dig det absolut senaste och kan använda det du lär dig direkt.
  • Nio av tio GLA-elever får jobb efter skolan. Och vill du plugga vidare så kan du läsa kurser som ger dig högskolebehörighet.

 Här kan du läsa mer om Gymnasial lärlingsutbildning