Elever på Industritekniska programmet har en medianlön på 30 400 kronor tre år efter studenten. Foto: Lo Birgersson.

Våra utbildningar ger dig högst lön!

Publicerad 9 februari 2021

Yrkesprogrammen ger jobb och bra lön, och särskilt de som finns på Lindholmens tekniska gymnasium.

I januari 2021 publicerade Arbetsmarknadsnytt en undersökning som visar vilka gymnasieutbildningar som lönar sig bäst och snabbast ger en biljett till arbetsmarknaden. Och statistiken talar sitt tydliga språk: Det är genom yrkesprogrammen som det finns störst chans till jobb och där lönerna är högst tre år efter examen. Men det är stor skillnad på lön efter de olika yrkesprogrammen. Lindholmens tekniska gymnasiums yrkesprogram ligger i topp lönemässigt. Ett år efter studenten hade elever från Industritekniska programmet en medianinkomst på nära 28 000 kronor i månaden. Efter tre år låg medianlönen på 30 400 kronor. Motsvarande siffror för VVS- och fastighetsprogrammet är 30 600 kronor i månaden och för El- och energiprogrammet 27 700 kronor.

Som en jämförelse kan nämnas de högskoleförberedande programmen Teknikprogrammet med 25 200 kronor i månaden och IB-programmet där eleverna tjänar 21 000 kronor i månaden efter tre år.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett tekniskt yrkesprogram är det som fortast får ut dig på arbetsmarknaden och ger dig hög lön. Om du dessutom läser in högskolebehörigheten, driver UF-företag och tar gymnasieexamen så har du alla chanser att klara dig bra.

Läs artikeln från Arbetsmarknadsnytt här: https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/ny-lista-utbildningarna-som-ger-ditt-barn-jobb-och-bra-lon_1165385.html?utm_source=newsletter