Kulturskolan i Musikhjälpen

Årets tema i Musikhjälpen är "För en tryggare barndom på flykt från krig". Rätten till kultur följer med alla barn. Hjälp oss att förbättra livet för barn på flykt. Skänk en peng till Kulturskolans bössa för Musikhjälpen.

Skänk en peng till Kulturskolans bössa för Musikhjälpen.

Kulturskolans erbjuder konstnärlig och pedagogisk verksamhet till barn och unga mellan 6 och 19 år på deras fria tid. Vårt mål är att erbjuda en kulturskola som är tillgänglig för alla barn och unga i hela Göteborgs Stad, en kulturskola som bidrar till en meningsfull fritid.

Vi stödjer ungas engagemang i världen och i viktiga samhällsfrågor. Vi stödjer att alla barn ska få en så trygg barndom som möjligt. Att få en meningsfull fritid kan vara ett sätt att skapa trygghet.
  
Kulturskolan arbetar enligt barnkonventionen. Vi utgår från artikel 31 - barns rätt till kultur. Alla barn, även barn på flykt, har rätt att få tillgång till kultur. Kulturskolan vill erbjuda en frizon, en möjlighet att få skapa och uttrycka sig fritt.  
  
I krig blir människor av med sitt hem, land och rättigheter. Men rätten att berätta och skapa kan ingen ta ifrån dig. Det är en demokratisk rättighet. Vi i kulturskolan vill hjälpa barn och ungdomar att få uttrycka sig oavsett omständigheter i livet.

Vi stöttar Musikhjälpen med en insamlingsbössa. Skänk en peng!

Sprid insamlingen i dina sociala media ❤

Sprid gärna Kulturskolans insamling i dina kanaler och sociala media om du vill: 

Kulturskolan ❤ Musikhjälpen