Nordost


Kulturskolan har verksamhet i fyra geografiska områden i Göteborgs Stad. Nordost är ett av dessa områden.

E-post: kulturskolan.nordost@grundskola.goteborg.se
Telefon: 031 - 365 27 67
Besöksadress: Högaffelsgatan 8
Postadress: Kulturskolan Nordost, Grundskoleförvaltningen, Box 1015, 405 21 Göteborg

Enhetschefer

Cecilia Hellström. Telefon: 031 - 365 10 45
Petter Rosenlundh. Telefon: 031 - 365 41 10

Administration

Administratör: Soheyla Dezajfarhod. Telefon: 031 - 365 27 67
Koordinator: Ami Vidam. Telefon: 031 - 365 38 73

Verksamhet

Koordinator: Cornelia Remstam. Telefon: 031 - 365 20 86