Nordost

Kulturskolan har verksamhet i fyra geografiska områden i Göteborgs Stad. Nordost är ett av dessa områden. I Nordost ingår Angered och Östra Göteborg.

Du hittar information om vår verksamhet i nordost här:

Kulturskolans verksamhet i Angered

Kulturskolans verksamhet i Östra Göteborg