Hisingen

Kulturskolan har verksamhet i fyra geografiska områden i Göteborgs Stad. Hisingen är ett av dessa områden.

E-post: kulturskolan.hisingen@grundskola.goteborg.se
Telefon: 031-366 70 89
Besöksadress: Herkulesgatan 9, Hisingen.
Postadress: Kulturskolan Hisingen, Grundskoleförvaltningen, Box 1015, 405 21 Göteborg

Enhetschefer

Ing-Britt Glänneskog. Telefon: 031 - 366 78 57
Niklas Petersson. Telefon: 031 - 366 70 92

Administration

Administratör: Anett Täge. Telefon: 031 - 366 70 89
Administratör: Marie Persson. Telefon: 031 - 366 70 66

Verksamhet

Koordinator: Elin Smederöd. Telefon: 031 -  367 38 84