Hisingen

Kulturskolan har verksamhet i fyra geografiska områden i Göteborgs Stad. Hisingen är ett av dessa områden.

Du hittar information om vår verksamhet på Hisingen här:

Kulturskolans verksamhet på Hisingen