Här finns Kulturskolan

Kulturskolan organiseras som en gemensam verksamhet under grundskoleförvaltningen. Kulturskolan har verksamhet i fyra geografiska områden i Göteborgs Stad: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Här hittar du kontaktuppgifter och information inom varje område.