Lånedokument

Göteborgs Stads utestående emissioner inom ramen för marknadsprogrammet Euro Medium Term Note (EMTN)