Finansiella rapporter


Här hittar du finansverksamhetens riktlinjer, årsredovisningar, delårsrapporter och budget. Vi länkar till Göteborgs Stads hemsida avseende vissa av rapporterna för att informationen ska vara den senast aktuella.

Finanspolicy

Styrdokumentet Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten innehåller stadens finanspolicy

Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten

Årsredovisning

I årsredovisningen sammanfattar Göteborgs Stad sin och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning
Årsredovisningar för Göteborgs Stad

Delårsrapport

Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter.
Delårsrapporter för Göteborgs Stad

Budget

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.
Budget för Göteborgs Stad