Gröna obligationer


I september år 2013 var Göteborg den första staden i världen som gav ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Begreppet grön obligation lanserades av Världsbanken år 2008 och syftar till att få fram kapital som kan finansiera satsningar som bidrar till hållbar utveckling.

Om Göteborgs Stads gröna obligationer

Inom ramen för miljöprogrammet emitterar Göteborgs Stad gröna obligationer för finansiering av olika miljöprojekt inom bland annat förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening, energieffektivisering, stadsplanering och avfallshantering.

Göteborgs Stads gröna obligationer uppgick per 31 december 2023 till 24,95 miljarder kronor.