Ramverk för gröna obligationer

Göteborgs Stads ramverk avseende gröna obligationer uppdaterades den 12 september 2019. Nästa uppdatering förväntas ske år 2022. Ramverket finns endast på engelska och heter då City of Gothenburg Green Bond Framework.


Ramverk gröna obligationer (finns endast på engelska)