Granskning av ramverk


I sitt arbete med gröna obligationer har Göteborgs Stad samarbetat med CICERO, ett oberoende forskningsinstitut vid Oslo Universitet (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo). CICERO har säkerställt att stadens ramverk för gröna obligationer uppfyller högt ställd miljökrav i ett så kallat second opinion, The City of Gothenburg Green Bond Second Opinion. Det finns endast att läsa på engelska.