Kreditbetyg

Göteborgs Stad har en stark kreditvärdighet med stabil utsikt vilket ger god tillgång till lånefinansiering och till ett lågt pris jämfört med en aktör som har ett svagt betyg eller ingen kreditvärdering alls. Här nedan hittar du den senaste kreditbetygrapporten och kan läsa mer om vårt kreditbetyg.

Kreditbetyg för att enklare låna pengar

Göteborgs Stad låter externa kreditvärderingsinstitut utföra kreditvärdering av stadens totala ekonomi. Kreditvärderingen görs för att få full tillgång till kapitalmarknaden där en betydande del av kommunens upplåning sker. Ett högt kreditbetyg ger bättre tillgång till och bättre pris på lånefinansiering än om man har ett lågt kreditbetyg eller inget kreditbetyg alls.

Stadens kreditbetyg är AA+ med stabila utsikter

11 mars 2024 bekräftar kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s stadens kreditbetyg, AA+ med stabila utsikter. Göteborgs Stad har sedan år 2007 haft samma kreditbetyg (rating). Kreditbetyget uppdateras halvårsvis, i mars och september. Rapporten utkommer endast i mars och med engelsk text.